Avtal för samägande

2015-08-25 i Samägandeavtal
FRÅGA
2 vänner (varav den ena är min son) köper en bostadsrätt, de har ingen sambo relation. Finns det bra avtalsmall för detta, vad händer tex om den ena personen vill flytta och sälja sin del?
SVAR

Hej! Tack för att du väljer att vända dig till lawline med din fråga.

När två personer äger något tillsammans kallas det för samägande. Det finns en lag som reglerar samägande, Lag om samäganderätt. Enligt lagens krävs båda delägares samtycke för förfogande över egendomen i sin helhet. Det betyder alltså att hela bostadsrätten inte kan säljas utan samtycke från båda delägare. Motsatsvis så innebär det att varje delägare har rätt att förfoga över sin egen del utan samtycke. Om den ena personen vill sälja sin del har den alltså rätt till det enligt lagen. Lagen är dispositiv, vilket innebär att om inget annat avtalats så ska den gälla. Om parterna vill göra avsteg från lagen så görs det genom ett samäganderättsavtal.

Det finns många mallar på internet som visar exempel på hur ett samäganderättsavtal kan utformas. Men det är inte säkert att mallen är helt riktig eller går att använda på just den specifika situationen. På lawlines hemsida kan din son och hans vän få hjälp att upprätta ett samäganderättsavtal och vägledning, se här.

Hoppas att du fick svar på dina frågor!

Angelica Ahlström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (546)
2020-09-29 Samäganderätt - Kostnader och försäljning
2020-09-27 Samägande av fastighet mellan fysisk och juridisk person
2020-09-23 Hur behåller vi gården inom släkten?
2020-09-22 Vad händer när endast en part vill sälja en samägd bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (84563)