Avtal fast egendom

2015-10-27 i Fastighet
FRÅGA
Hej! Min systers son erbjöd mig att köpa hans fastighet för 500 000kr och gav mig en veckas betänketid. Dagen därpå, (1 juli 2015), säljer han fastigheten till en annan köpare för 550 00kr som framgått. Kan jag som första köpare begära för skadestånd av systers son för att han inte stod fast vid sitt löfte att sälja?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag utgår i mitt svar från att fastigheten i din fråga är fast egendom enligt jordabalkens regler som du hittar HÄR.

När det gäller avtal om köp av fast egendom finns det en del formkrav som du hittar i 4 kap 1 § Jordabalken HÄR. Ett av formkraven innebär att avtalet ska vara skriftligt. Det innebär att muntliga avtal om köp av fast egendom är ogiltiga. Av HD:s praxis framgår vidare att löfte om att sälja fastighet inte heller är bindande. Detta förhindrar inte att ett skadeståndsåtagande kan göras i samband med en uppgörelse som syftar till ett framtida köp. En förutsättning för skadeståndsansvar i dessa situationer är dock att antingen säljaren eller köparen uttryckligen, i samband med uppgörelsen, tar på sig ett ansvar att ersätta motpartens förlust till följd av att löftet inte infrias. Viktigt är att skadeståndsansvar inte innebär att en giltig fastighetsöverlåtelse är för handen. Den tilltänkta köparen kan alltså inte på grund av att löftesgivaren har åtagit sig ett skadeståndsansvar framtvinga en överlåtelse av fastigheten.

Det verkar inte som att det föreligger ett skadeståndsåtagande (kan var handpenning) i ert fall och du kan därför inte kräva skadestånd.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen om du har fler frågor.

Joakim Wahlgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (555)
2021-03-31 Gåvobrev fastighet
2021-03-31 Vad är distinktionen mellan 18 kap och 16 kap JB?
2021-03-29 Är det möjligt att säga upp benefik nyttjanderätt eller servitut?
2021-03-29 krav på ventilation

Alla besvarade frågor (91130)