Avtal angående samägd bil

Jag och min sambo har köpt en bil för 275 000 kr. Bilen står på honom. Hur skriver vi ett giltigt avtal att jag äger halva bilen?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.

Inom avtalsrätten finns det en huvudprincip som råder ”pacta sunt servanda” vilket betyder att avtal ska hållas. Detta återfinns i lagen som att anbud och accept är bindande (1§ AvtL). De allra flesta avtalen är så kallade konsensualavtal vilket innebär att man kan ingå avtal bara genom att båda parterna är överens, alltså även muntligen.

För att undvika eventuella framtida konflikter är det dock alltid bra att skriva ett skriftligt avtal där ni tydligt beskriver att ni båda står som ägare till bilen (hälften var). Detta är bra främst i bevishänseende. Undvik att lämna plats för missförstånd och olika sätt att tolka avtalet. Det behövs egentligen inga vittnen för avtalet ni vill skriva men ifall ni vill vara extra säkra på att ingen av er senare ska kunna hävda att bilen bara tillhör en av er så kan det vara bra att ha med någon som bevittnar avtalet och låta personen/personerna skriva under avtalet med er.

Det som är bra att inkludera i avtalet är era båda personuppgifter och underskrifter, datum, uppgifter om bilen så som reg.nr., års nummer och modell samt eventuella vittnens personuppgifter och underskrift.

Sammanfattningsvis finns inga särskilda krav för att avtalet ska vara giltigt. Oavsett hur ni väljer att skriva det så blir avtalet giltigt. Men genom att använda er av ovannämnda råd blir avtalet säkrare.

Hoppas ni fått svar på er fråga!

Vänligen,

Isabella VasiliouRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000