Avtal, anbud och accept

2020-01-29 i Anbud och accept
FRÅGA
Är jag skyldig att köpa aktier för xx kr som jag har sagt att jag ev skulle köpa om vissa felaktigheter rättades till i företaget, vilket aldrig skedde..Jag har skrivit i ett sms." Vi antar ditt erbjudande," under förutsättning att.....Nu hotar ägaren med kronofogden om vi inte betalar inom torsdag.Stämningen är ytterst obehaglig!Jag har givetvis inte undertecknat några dokument ex avräkningsnota.Med vänlig hälsning
SVAR

Hej, Tack för att du vänder dig till oss med din fråga.

Svaret på din fråga beror på om det kan anses som att ingått ett avtal rent avtalsrättsligt. Generellt anses man inte bunden av den här typen av uttalanden som innehåller uttryck som att man" eventuellt ska köpa något".

Hur avtal ingås regleras i avtalslagen som grundas på anbud (erbjudande) och accept (bekräftelse). För att ett avtal ska vara bindande är utgångspunkten i 1 § avtalslagen att ena parten lämnat ett anbud som den andra parten godtagit anbudet genom att lämna en accept. Genom anbud och accept uttrycker parterna vilja och tillit s.k. viljeförklaring. För att anbud ska anses vara bindande ska det vara tillräckligt tydligt och riktad mot någon specifik part. Den part som mottager ett anbud måste kommunicera sin vilja att bli bunden genom att säga det, skriva det eller agera på ett som visar det enligt 35 § avtalslagen (tolkas motsatsvis). Om en person som mottagit ett anbud vill acceptera men med en mindre ändring av anbudet, kallas det för en oren accept. Parten har då accepterar anbudet delvis. Skulle den parten som fått ett anbud lämna en oren accept genom att ange ett nytt pris så räknas det som ett nytt anbud enligt 6 § avtalslagen. En oren accept innebär alltså inte att du tackat ja till anbudet utan istället som att du har lagt ett nytt anbud som den ursprunglige anbudsgivaren får svara på. Avtal kan även ingås genom konkludent handlande vilket innebär att en part handlar på ett sätt som visar att parten anser sig bunden av ett avtal, utan att någon viljeförklaring sker

Huvudprincipen inom avtalsrätten är att avtal är bindande, det gäller även muntliga avtal (avtal ingångna i sms kan ses som muntliga avtal) Om du däremot säger att du antar ett erbjudande under förutsättningarna att x uppfylls då kan du bli bunden av det avtalsingåendet ifall dessa förutsättningar har uppfyllts av motparten. I detta fall ses ditt uttalande som en viljeförklaring att ingå avtal under vissa förutsättningar. Alla omständigheter som kan ha sagts eller uppstått under förhandlingarna mellan två parter kan spela in när det gäller att fastställa om avtal har uppkommit eller inte därför är det svårt att ge något säkert svar utan att känna till alla omständigheter. En annan faktor som kan spela in är, om du har vilselett din avtalspart så att denne har trott att du var villig att ingå avtal under en längre tidsperiod, trots att detta inte var din intention. Om du känner till detta och inte uppmärksammar parten på din inställning kan du i vissa fall bli bunden genom vårdslöshet i kombination med passivitet. Det framstår dock inte som troligt baserat på informationen i din fråga.

Eftersom du säger att mot parten inte har uppfyllt de krävda förutsättningarna för att köpet skulle äga rum har jag svårt att se att denne har någon grund att väcka någon talan mot dig eftersom ingen avtalsbundenhet har uppstått. Därför blir det svårt att kräva in en fordran via kronofogdemyndigheten. Om du får kravbrev från motparten och/eller kronofogden ska du bestrida dessa skriftligt eftersom inget avtal har uppkommit (baserad på den information du skrivit i frågan).

Jag ringer dig kl 16 idag, om tiden inte passar kan du mejla mig jessica.konduk@lawline.se

Vänligen,

Jessica Konduk
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (352)
2021-12-23 Ramavtal med SOW
2021-12-03 Kan man ingå avtal med en kund genom SMS?
2021-11-30 Finns bindande avtal fastän man inte uttryckligen sagt "ja"?
2021-11-29 Är jag tvungen att betala för en tjänst jag inte har beställt?

Alla besvarade frågor (98481)