Avtal acceptfrist - särskilt om nyttjanderätt

2020-06-12 i Anbud och accept
FRÅGA
Hej.Hur långt efter att en part signerat ett avtal måste den andra parten signera ett avtal för att avtalet ska anses vara giltigt? Exempelvis kan en part signera ett nyttjanderättsavtal åtta månader senare efter den andra parten och avtalet då träda i kraft?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan du ställer har inget konkret svar utan beror på en mängd olika omständigheter. Jag kommer förklara det huvudsakliga som regleras i avtalslagen (AvtL). Var dock medveten om att mitt svar inte gäller för alla avtal. För vissa avtal gäller specifika regler (AvtL 1§ 3st).

Utgångspunkten vid ingående av avtal är att ett anbud, dvs en förfrågan till någon att ingå ett avtal, är bindande (AvtL 1§ 1st). Den första partens underskrift är därmed bindande om man ser det som ett anbud vilket man ofta gör.

Den som gör ett anbud kan ställa upp en frist inom vilken motparten måste ge sitt svar (AvtL 3§). Har så inte skett så ska anbudsgivaren ge motparten skälig betänketid (AvtL 3§ 1st analogt). Hur lång betänketiden motparten har rätt till beror på avtalet i fråga. Exempel på saker som beaktas är det ekonomiska värdet, eventuella varors volatilitet och avtalets komplexitet. Därför kan jag inte ge ett konkret svar.

När det kommer till specifikt nyttjanderättsavtal regleras dessa i jordabalken. Det finns specialbestämmelser för de flesta typer av nyttjanderättsavtal (t.ex arrende) varför det vanligtvis inte går att säga något generellt om alla nyttjanderättsavtal. Dock saknas bestämmelser om hur lång tid någon har på sig att acceptera ett anbud varför man faller tillbaka på huvudregeln jag beskrev ovan, dvs "skälig betänketid".

Hur lång betänketid som ges vid nyttjanderättsavtal vågar jag mig inte på att säga. Detta beror på allt för många faktorer såsom för hur lång tid nyttjanderätten ska gälla, hur omfattande rätten är och en mängd annat. Jag har märkt att det oftast fungerar hyfsat bra att ställa sig frågan om det med tanke på avtalets "storlek" är orimligt att någon ska kunna acceptera efter en viss tid, är svaret ja så är personen förmodligen för sent ute. Åtta månader kan nog i många fall vara för sent men det finns säkert unika fall där det skulle vara acceptabelt.

Jag hoppas du vunnit lite klarhet i juridiken. Jag beklagar att jag inte kunnat leverera ett mer specifikt svar. Förhoppningsvis har du iallafall fått en idé om hur man bedömer frågar. Om inte är du självklart varmt välkommen att fråga oss på Lawline igen men med lite fler detaljer.

Adam Winqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (351)
2021-12-03 Kan man ingå avtal med en kund genom SMS?
2021-11-30 Finns bindande avtal fastän man inte uttryckligen sagt "ja"?
2021-11-29 Är jag tvungen att betala för en tjänst jag inte har beställt?
2021-11-17 Kan företag ta betalt så fort jag gett dem mina uppgifter?

Alla besvarade frågor (97626)