Avstyckning av fastighet. Vem betalar?

2017-06-16 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej.Vem betalar en avstyckning? Ska stycka av skog från en fastighet.
SVAR

Hej! Tack för att du vände dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om avstyckning återfinns normalt i 10 kap. Fastighetsbildningslagen, FBL.

Jag antar att ni styckar fastigheten för att sälja den. I lagen står det i sökande till avstyckningen står för kostnaderna (10 kap. 10 § FBL) om styckningen sker enligt 10 kap. 7 § FBL och styckningsdelarna har samma ägare. Om ni däremot avstyckar för att sälja (alltså endast pga att ni hittat en köpare som vill ha denna del) så finns inga regler som reglerar vem som ska betala för en avstyckning. Det råder alltså avtalsfrihet i denna del. Det förekommer både att köpare och säljare betalar för avstyckning av en fastighet.

Om en mäklare finns ska mäklaren vara tydlig med att berätta för köparen om det är så att säljaren begär att köparen betalar för avstyckning.

Det man ska tänka på vad gäller fastighetsrätt är att avtalet först gäller när man skrivit under det. Fram till köpehandlingen är underskriven har man alltså möjlighet att förhandla om vem som ska stå för kostnaden.

Om ni först styckar skogen från fastigheten och därefter hittar en köpare så kan ni alltid lägga på den kostnaden ni hade för att avstycka tomterna på priset.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Isabella Vasiliou
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2119)
2022-01-26 Ofullständig fråga
2022-01-24 Strandskyddsdispens och/eller bygglov i efterhand
2022-01-20 "Nödig" väg?
2022-01-19 Höjning av lokalhyra och det indirekta besittningsskyddet - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (98659)