Avstyckning av fastighet. Vem betalar?

2017-06-16 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej.Vem betalar en avstyckning? Ska stycka av skog från en fastighet.
SVAR

Hej! Tack för att du vände dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om avstyckning återfinns normalt i 10 kap. Fastighetsbildningslagen, FBL.

Jag antar att ni styckar fastigheten för att sälja den. I lagen står det i sökande till avstyckningen står för kostnaderna (10 kap. 10 § FBL) om styckningen sker enligt 10 kap. 7 § FBL och styckningsdelarna har samma ägare. Om ni däremot avstyckar för att sälja (alltså endast pga att ni hittat en köpare som vill ha denna del) så finns inga regler som reglerar vem som ska betala för en avstyckning. Det råder alltså avtalsfrihet i denna del. Det förekommer både att köpare och säljare betalar för avstyckning av en fastighet.

Om en mäklare finns ska mäklaren vara tydlig med att berätta för köparen om det är så att säljaren begär att köparen betalar för avstyckning.

Det man ska tänka på vad gäller fastighetsrätt är att avtalet först gäller när man skrivit under det. Fram till köpehandlingen är underskriven har man alltså möjlighet att förhandla om vem som ska stå för kostnaden.

Om ni först styckar skogen från fastigheten och därefter hittar en köpare så kan ni alltid lägga på den kostnaden ni hade för att avstycka tomterna på priset.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Isabella Vasiliou
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2068)
2021-07-23 Har jag skyldighet att klippa bort grenar som växer in på grannens tomt?
2021-07-20 Kan en samägare tvinga fram en försäljning av en fastighet?
2021-07-11 Ska jag registrera en gåva om en fastighet hos Skatteverket?
2021-07-05 Brygga inom hemfridszon?

Alla besvarade frågor (94233)