Avstyckning av fastighet

2016-12-09 i Fastighet
FRÅGA
Fått gåvobrev 2001 på fast egendom, dvs en tomt. Har ännu inte avstyckat. Är det nu för sent?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du vill göra en avstyckning av en bebyggd fastighet, och att du kommer vara fortsatt ägare till både den fastighet som avstyckningen tas ifrån, stamfastigheten, och till den nybildade fastigheten, avstyckningslotten. Då annat inte framgår, förutsätter jag också att stamfastigheten inte besväras av t.ex. inteckningar.

Avstyckning är en fastighetsbildningsåtgärd som regleras i 10 kap. Fastighetsbildningslagen (FBL), se här. En avstyckning ska ske på ansökan av fastighetens ägare enligt 10 kap. 6 § FBL, se här. Därför förutsätter jag att gåvan har genomförts enligt de formkrav som gäller och som finns i 4 kap. 1 § och 4 kap. 29 § Jordabalken (JB), se här och se här , vilket innebär att en skriftlig handling som tydligt uttrycker att fastigheten ges som gåva upprättats och undertecknats av både gåvogivaren och gåvotagaren.

Att detta gjorts är en förutsättning för att lagfart ska kunna sökas enligt 20 kap. 1 § JB, se här. Detta ska göras inom 3 månader från att gåvobrevet upprättades enligt 20 kap. 2 § JB, se här , så jag utgår från att även det har gjorts. Detta har främst betydelse för att bevisa att du är ägare till fastigheten, och därmed har rätt att ansöka om avstyckning.

När det gäller tiden: enligt uppgift så mottog du fastigheten i gåva för omkring 15 år sedan. Detta är inget hinder för att avstyckning ska få göras. Det finns ingen lag eller förordning som preskriberar möjligheten att göra en avstyckning när det gått ett antal år efter förvärvet. Det diskuteras inte heller i förarbetena till FBL. Utifrån bristen på reglering är min förmodan att lagstiftaren inte har tänkt sig en sådan bestämmelse då det skulle innebära en alltför stor inskränkning av äganderätten.

Enda tillfället då möjligheten att avstycka är tidsbegränsad är ifall du skulle bestämma dig för att sälja eller ge en viss bit av din tomt till någon annan. I så fall ska antingen du eller förvärvaren ansöka om avstyckning inom 6 månader från den dag då köpehandling eller motsvarande upprättades, enligt 10 kap. 6 § FBL och 4 kap. 7 § JB, se här och se här. Det verkar dock inte vara en sådan situation som är aktuell i ditt fall.

Det måste även beaktas att avstyckningen måste uppfylla allmänna lämplighets- och planvillkor, som återfinns i 3 kap. 1 § FBL, se här. Detta innebär bl.a. att avstyckningslotten ska ha en lämplig utformning, ha tillgång till behövliga vägar och användas för ett visst ändamål som är lämpligt för avstyckningslotten. Beroende på vilka planer du har för avstyckningslotten, kan detta spela roll för om avstyckningen kan genomföras.

För att genomföra en avstyckning ska ansökan ske hos Lantmäteriet, som utreder förutsättningarna för att avstycka fastigheten och i övrigt hjälper dig med processen.

Sammanfattningsvis: Att det har gått omkring 15 år från när du fick din fastighet i gåva ska i sig inte utgöra något hinder för att göra en avstyckning. Tiden spelar ingen roll, däremot kan Lantmäteriet bedöma att det är olämpligt att genomföra en avstyckning med hänsyn till andra omständigheter.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp, annars får du gärna återkomma!

Det här svaret är framtaget i samarbete med Lawline och Juriststudenternas rådgivning (JR). JR är en ideell grupp juriststudenter verksamma under Juridiska föreningen vid Umeå Universitet.

JR Umeå
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (522)
2020-11-26 kan en monterad billyft vara byggnadstillbehör?
2020-11-21 Hur skriver jag över min andel av bostaden på min son?
2020-11-19 Fastighetstillbehör - tvist
2020-11-17 Fel i fastighet

Alla besvarade frågor (86489)