Avstängd från arbete vid polisanmälan?

2019-10-29 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Måste man bli avstängd från sitt arbete om man blivit polisanmäld?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om anställningsförhållandet finns i Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS).

Uppsåtlig brottslighet och ohederliga förfaranden riktade mot arbetsgivaren eller arbetskamrater utgör normalt grund för ett avskedande (18 § LAS). Det är arbetsgivaren som ska bevisa om ett brott har begåtts och de bevisen ska vara ungefär lika starka som om en åklagare väcker åtal. Olika omständigheter kan påverka. Beror brottsligheten på alkoholism eller spelmissbruk kan det var en förmildrande omständighet.

Om ett brott har begåtts på "fritiden", alltså utanför arbetsplatsen och inte alls relaterad till arbetet finns det ingen grund för avskedande. Däremot om brottsligheten skadar förtroendet får arbetsgivaren säga upp den anställde. En polis som begår ett allvarligare brott skulle till exempel skada förtroendet.

Det saknas ganska mycket information i din fråga, och svaret beror på olika omständigheter. Om man har blivit polisanmäld av sin arbetsgivare för att man har begått ett brott på arbetsplatsen kan man bli avskedad (eller avstängd) från sitt arbete. Om man har begått ett brott utanför arbetsplatsen som inte skadar förtroendet på arbetsplatsen kan man inte bli avskedad. inte bli avstängd från sitt arbete

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Cecilia Lindeborg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1750)
2020-07-31 Vad kan man göra om en kollega inte jobbar, och chefen inte gör något åt saken?
2020-07-28 Hur får jag min lön när jag inte skrev ett avtal?
2020-07-20 Fråga om dygnsvila
2020-07-08 Har fått kravbrev från arbetsgivare - vad ska jag göra?

Alla besvarade frågor (82592)