Avstående från arv vid en konkurs

Hej! Min pappa har gått i personlig konkurs, nu är han dödsbodelägare efter min farmor. Kan han överlåta sin arvsföljd till förmån för mig?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till oss här på lawline med din fråga ! Kortfattat tolkar jag det som att du undrar om din pappa kan avstå arvet så att det går till dig istället för att riskeras att tas i anspråk av hans borgenärer till betalning av hans skulder.


Innebörden av att avstå sitt arv samt hur en konkurs kan påverka utfallet

En person som är arvsberättigad har möjligheten att avstå från sitt arv. Detta innebär att man låter arvet trilla vidare ner i arvsklassen, vilket leder till att arvtagarens egna bröstarvingar (barn) blir de som tar del av arvet istället. Bröstarvingen träder dessutom också in i rollen som dödsbodelägare ifall dennes förälder nu avstår sitt arv.

Denna möjlighet är dock inte helt utan hinder. En särskild situation är just hur ett avstående från ett arv står sig mot den nu avstående arvtagarens borgenärer dvs de som denne är skyldig pengar till, ifall den avstående har gått i konkurs. Ett avstående från ett arv räknas nämligen som en civilrättslig gåva till bröstarvingen som eventuellt kommer träda i den avstående arvtagarens ställe. Betydelsen av detta i en konkurs blir att en sådan civilrättslig gåva kan återvinnas, ifall detta avstående från arv på något sätt påverkar någon borgenär ofördelaktigt (4:6 § KL). Att ett avstående från ett arv faktiskt är till nackdel för en borgenär är ofta sannolikt, då arvets värde annars hade kunnat användas för att delvis/helt betala av skulder. Följden av en återvinning är att rättshandlingen återgår dvs kommer mottagaren av den civilrättsliga gåvan behöva återlämna den till gåvogivarens konkursbo (4:14 § KL).

Viktigt att påpeka är att borgenärernas möjlighet att återvinna beror på när arvtagaren avstod arvet. Ett avstående från arv som görs innan arvlåtaren avlidit, dvs ett avstående från ett framtida arv, kan en borgenär inte göra anspråk på eftersom en sådan form av avstående anses vara alltför personligt. Handlar det dock om ett avstående från ett arv som sker efter att arvlåtaren avlidit, saknas hinder för borgenären att göra anspråk och kan då återvinna.

Din pappa kan avstå sitt arv till förmån för dig, men arvsbeloppet kommer framgångsrikt kunna krävas tillbaka av hans borgenärer om de bestämmer sig för att föra en talan om återvinning

I ditt fall innebär det att du kan motta det eventuella arvet som en civilrättslig gåva, men var beredd på en talan om återvinning kan komma att föras, då detta är pengar som din pappas borgenärer eventuellt går miste om som skulle kunna användas för att betala av hans skulder. Detta anspråket går att få igenom då det eventuella avståendet från arvet kommer ske en tidpunkt efter din farmors (arvlåtarens) bortgång. Alltså är det förmodligen bättre för er båda att din pappa inte gör något avstående från arvet, då det riskerar vara olönt.

Hoppas det var svaret på din fråga !

Eles KarahalilovicRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsavstående? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”