​Avstående av arv till förmån för efterlevande make

Min mans far B-O ha gått bort. Han var gift med en annan kvinna än min mans biologiska mamma. Min man o hans syster är enda barnen till B-O. Dock så har hans fru två egna barn med en annan man.

Min man o hans syster vill inte sätta B-O fru i någon pressad o svår ekonomisk sits nu o vill vänta med att ta ut sin del av arvet tills den dagen då även frun inte finns mer. Hur ska detta formuleras av juristerna för att det ska bli rätt?

Den jurist de anlitat känns inte så kunnig i ämnet därav frågan.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om arv finns i ärvdabalken.

Eftersom din B-O var gift med en annan person än din mans och hans systers biologiska mamma, så är de så kallade särkullbarn. Som särkullbarn har din man och hans syster rätt att få ut sitt arv efter B-O direkt (3 kap. 2 § ärvdabalken). För att vänta med att ta ut sitt arv kan din man och hans syster göra ett avstående av arv till förmån för B-Os fru (3 kap. 9 § ärvdabalken).

För att göra avståendet av arvet gällande så ska detta göras vid bouppteckningen. Det är viktigt att detta formuleras som "avstående av arv till förmån för efterlevande make" för att din man och hans syster ska få ta del av B-Os arv i efterhand när frun i sin tur går bort. Om det skulle formuleras som att din man och han syster "avstår sitt arv" så leder det till att de helt och hållet har avstått från sin rätt till arv. De har då inte möjlighet att få ut efterarv från B-O.

Hoppas du fick svar på din fråga! Om du skulle ha fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Alice NordlundRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”