Avstående av arv

Min mor har gått bort och jag och min bror ärver henne. Men hon har bara skulder på 85000 och en fäbodstuga värderad till 200000 med skattevärde på 113000 kr. Nu säger min bror att jag kan få ta fäbodstugan om jag betalar skulden. Hur gör vi för att få till det så det blir bäst för alla?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Du har ställt en arvsrättslig fråga. Arvsrättsliga frågor regleras framförallt i Ärvabalk (1958:637). Det finns inget krav att en en arvinge måste ta emot ett arv om arvingen inte önskar det. Det finns olika tillvägagångssätt för att avstå ett arv. Det är möjligt att avsäga sig arvsrätten genom en arvsavsägelse enligt 17 kap. 2 § ÄB. Det uppställer däremot krav på att arvlåtaren fortfarande är i livet. Med ett arvsavstående menas detsamma som en arvsavsägelse med enda skillnad att arvlånaren är avliden. Slutligen är det också möjligt att berörd person inte klandrar ett testamente som uttryckligen säger att du inte får ärva berörd egendom.

Med beaktande av frågans utformning bör det andra alternativet med arvsavstående vara att rekommendera. Vad som då är viktigt är att det ska ske skriftligen och lämnas in till Skatteverket i samband med bouppteckningen. Om det inte gjorts kan en notering göras i bouppteckningen som sedan skrivs under av den som avstår arv.

Med vänlig hälsning,

Ludwig IvarssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsavstående? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo