FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsavstående28/04/2019

Avstå från sitt arv

Vi är fyra dödsbodelägare och 3 vill avstå från sitt arv?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag utgår från att du undrar hur det går till när en person vill avstå från sitt arv, det finns då tre olika alternativ:
1. Arvsavtal – som kan skrivas medan arvlåtaren fortfarande är i livet, 17 kap. 2 § ärvdabalken, vilket inte verkar vara aktuellt i ditt fall.

2. Ett arvsavstående – innebär en överlåtelse som följer den avlidnes legala arvsordning, alltså arvet går istället vidare till arvingar i nedåtstigande led. Genom detta alternativ kan arvet endast avstås i förmån till en annan i den avlidnes legala arvsordning.

3. Överlåtelse av arv – då kan personen ange vem istället som ska få ta del av arvet, i ditt fal kanske den enda dödsbodelägaren. De som vill avstå får skriva ett överlåtelseavtal som ska skrivas på ett korrekt sätt och då vara civilrättsligt och avtalsrättsligt korrekt. Även kan man få överlåtelsen antecknad i bouppteckningen, man får då ange vid bouppteckningen att man inte vill ha arvet och ange vem som ska ärva istället.


Med vänlig hälsning

Lisa OlssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?