FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsavstående30/01/2019

Avstå från arv till förmån för syster

Hej! Jag vill skänka bort hela mitt arv den dagen vår mamma går bort till min enda syster. Vad ska jag skriva för papper då? Ska även mamma skriva något om att jag avstår från arv ( laglott, arvslott ) och endast hennes ena dotter ska få allt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är möjligt att upprätta ett avtal om arvsavsägelse. Du ska i så fall skriftligen göra detta hos arvlåtaren, alltså din mamma. Även om du avsagt dig rätten till arv så kommer du dock fortfarande att ha rätt till din laglott som är hälften av arvslotten (17 kap. 2 § ärvdabalken).

Om din mamma testamenterar allt till din syster kan du efter att hon avlidit även avstå från att klandra testamentet för att få ut din laglott. Kvarlåtenskapen kommer då att utfalla enligt testamentet.

Med vänliga hälsningar

Clara DanelidRådgivare