Avstå från arv till förmån för syskon

2017-07-06 i Arvsavstående
FRÅGA
Går det att avsäga sig ett testamenterat arv till förmån för sin bror?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Beroende på om arvlåtaren avlidit eller ej så kan man antingen avstå från sitt arv, eller avsäga sig det.

Avstå från arvet
Om arvlåtaren fortfarande är i livet kan man avstå från arvet med stöd i 17 kap. 2 § ärvdabalken (ÄB), och detta ska ske skriftligt till arvlåtaren.

Avsäga sig arvet
Att man kan avsäga sig arv har inte något stöd i lag, men är fullt möjligt enligt praxis. Då arvtagarens rätt till arv ses som en förmögenhetsrättslig tillgång när arvlåtaren avlidit kan arvtagaren förfoga över denna på det sätt den vill. I ett hovrättsavgörande från 2002 går det att utläsa att om man vill avstå från ett arv så bör man göra en tydlig och definitiv viljeförklaring om detta. Jag rekommenderar därför att detta görs skriftligt.

Svaret på din fråga är alltså att det är fullt möjligt att avstå från arv till förmån för sin bror.

Med vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (344)
2021-07-29 Skydda arv från utmätning?
2021-07-26 Hur kan jag fördela arvet till bröstarvingar innan min egen bortgång?
2021-07-11 Kan man göra ett arvsavstående till förmån för ett av flera barnbarn?
2021-07-06 Avstående från arv vid en konkurs

Alla besvarade frågor (94587)