Avstå från arv

Hej jag och min Pappa skulle vilja veta om han kan avsäga sig sin arvsrätt från sin pappa (som tyvärr redan gått bort)?

Då det finns myndigheter som förmodligen skulle krångla till allt om min pappa fick pengar samt egendom, har vi pratat om att försöka lösa skulder etc via mig istället.

Har fått veta att egendomen skulle bli tagen och såld till ett skam pris, vilket vi givetvis inte vill, utan vill helst sälja den själva och lösa allt.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns en möjlighet att avstå från rätten till sitt arv till förmån för sin efterkommande.

Det finns ett rättsfall som förklarar hur man gör om man vill avstå från rätten till sitt arv. Du hittar det HÄR. Enligt rättsfallet likställs en andel i ett dödsbo med utmätningsbar egendom (SOU 1970: 75 s 112 f, 142. Jfr också NJA 1983 s 791). Det framgår att man måste avstå från arvet för att undvika att kronofogden tar arvsandelen. Detta gör man genom att antingen ge en avståendehandling till boutredningsmannen, testamentsexekutorn, eller om sådan inte finns, de övriga dödsbodelägarna. Man kan också vid själva bouppteckningen anmäla att man vill avstå från arvet och att detta ska antecknas i protokollet. Enligt dessa sätt anses de andra dödsbodelägarna ha blivit underrättade om att man avstår från sin rätt till arv. Då anses den som avstått ha förlorat kontrollen över ”sin” arvsandel och kronofogden kan inte längre ta den i anspråk för att utmäta den som avståtts skulder. Arvsandelen kommer istället att gå vidare till efterarvingarna till den som avstått, vilket innebär barn och barnbarn.

Detta förfarande löper dock en stor risk för att likställas med en benefik rättshandling (tex en gåva). Att man ger upp någonting utan en motprestation. Detta innebär att den som avstår från arvets borgenärer kan kräva att prestationen återgår. Det innebär att avståendet från arvet ska liknas med en gåva och ska gå åter. Vilket i sin tur innebär att Kronofogden kan utmäta egendomen. Det är svårt att värdera huruvida ett sådant krav från borgenärer kan komma att godtas av Kronofogden då det varierar från fall till fall beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.

När det gäller andra myndigheter än Kronofogden torde avståendehandlingen vara godkänd om den är i enighet med rättsfallet.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Joakim WahlgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsavstående? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo