Avstå arv till förmån för barn

2016-04-23 i Arvsavstående
FRÅGA
Vänligen jag vill avstå mitt kommande arv ifrån min (ännu levande mor) till förmån för mitt barn. Hur bör man skriva detta avstående rent juridiskt, finns det s.k mall för detta. Eftersom det är min mors önskan likaväl så "om vi förstått det rätt" så skall jag avsäga mig min del av kommande arv till min dotter, samt att min mor även skriver sin önskan i ett testamente. Fråga 2 vilket testamente skall vi använda dör detta, då det finns fler olika s.k testamenten? Hoppas det inte låter för krångligt nu.M.v.h
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om du vill avstå ett framtida arv ska du göra detta i enlighet med 17 kap 2 § Ärvdabalken. För att ett sådant avstående ska bli giltigt krävs det att du gör detta skriftligen hos arvlåtaren, alltså din mor. Det finns inget formkrav, annat än att det ska göras skriftligen, för detta, men om din mor har ett testamente så föreslår jag att du gör ditt arvsavstående i detta testamente. I testamentet ska stå att du avsäger dig din rätt till arv och du måste godkänna testamentet för att ditt arvsavstående ska bli giltigt. När en bröstarvinge avsäger sig sin arvsrätt är huvudregeln att även dennes barn förlorar sin arvsrätt. Det är därför viktigt att det i testamentet tydligt framgår att du avsäger dig din rätt till förmån för ditt barn. Exempelvis kan din mor i sitt testamente skriva att din arvslott ska gå till ditt barn. För att detta ska bli giltigt är det som sagt viktigt att du godkänner testamentet. Svaret på din andra fråga är alltså att det går bra att använda din mors testamente.

Finns inget testamente går det också bra att du i en skriftlig handling till din mor skriver att du avstår din rätt till arv. Även här är det viktigt att du skriver att du avstår till förmån för ditt barn, detta så att hon inte förlorar sin arvsrätt. Du kan med fördel låta handlingen bevittnas. Detta är inte ett krav, men kan vara bra i bevishänseende. Personligen råder jag dig dock till att göra ditt avstående i din mors testamente.

Sammanfattningsvis kan sägas att det inte är formen av avståendet som är det väsentliga. Det viktiga är istället att det är en skriftlig handling, som du ger din mor alternativt din mors testamente, och att det är tydligt att ditt avstående är till förmån för ditt barn.

Hoppas att detta svar hjälpte och lycka till

Vänligen

Evelina Largren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (311)
2020-10-19 Arvsägelse av rätt till arv m.m.
2020-10-04 Risker och innebörd av arvsavstående
2020-10-01 Kan man avsäga sin rätt till arv?
2020-09-30 Kan man göra ett arvsavstående efter dödsfallet?

Alla besvarade frågor (85357)