Avstå arv med skuld hos kronofogden?

Hej. Vi är halvsyskon som ärver vår avlidne bror. Kan den av oss som har en gammal skuld hos kronofogden avstå sin del till en av arvingarna ?

Alltså kan hon själv bestämma

vem som får hennes arvdel istället för kf ?

Lawline svarar

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga! Svaret regleras i gåvolagen samt ärvdabalken (ÄB).

Huvudregeln

En rätt till arv utgör en typ av fordran och att avstå från sitt arv betraktas som samma sak som att ge bort det som gåva (NJA 1993 s. 34). Detta betyder att det går att göra arvsavståendet så länge som hon meddelar dödsboet om detta innan tillgångarna fördelas (gåvolagen 3§ 3st).

Hur dödsboet meddelas varierar lite beroende på den aktuella situationen. Finns en boutredningsman eller testamentsexekutor är det denne som ska meddelas, annars är det samtliga övriga arvingar. Jag rekommenderar starkt att göra detta meddelande i skrift. Det är förvisso inget krav, men i slutändan kan det bli en bevisfråga och då hjälper det att ha ett skriftligt bevis på meddelandet.

Ett arvsavstående kan inte ske till vem som helst utan den som är "näst på tur" i arvsordningen ärver istället. Har personen som avstår barn blir det dessa som ärver. Är så inte fallet blir det den dödes föräldrar och efter det dennes syskon. Eftersom ni ärver er bror utgår jag från att hans föräldrar inte finns kvar varför det blir det icke-skuldsatta syskonet som ärver (ÄB 2:1-2).

Undantaget

Slutligen vill jag även lyfta ett varningens finger om att det finns ett undantag från vad jag beskrivit ovan. Det är ifall personen går i konkurs. Då blir nämligen konkurslagen relevant vilket innebär att gåvor som getts till en närstående (t.ex släkting) inom tre år går åter (Konkurslagen 4:6 1st). Det är ovanligt att privatpersoner försätts i konkurs varför detta inte bör utgöra ett problem men jag vill ändå uppmärksamma er på det.

Sammanfattning

Så länge som dödsboet meddelas om avståendet innan tillgångarna fördelas och personen inte går i konkurs är det möjligt att göra arvsavståendet. Dock inte till valfri person utan till den som är näst på tur i arvsordningen.

Jag hoppas att ni fått svar på er fråga! Har ni andra frågor är det bara att vända er till Lawline!

Adam WinqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsavstående? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo