Avslutning av provanställning och övergång till tillsvidareanställning

2016-01-28 i Anställningsformer
FRÅGA
I mitt anställningsavtal är jag deltidsanställd (timanställd) med en prövotid på sex månader. Är jag skyddad av LAS (lagen om anställningsskydd) efter prövotidens utgång? Övergår anställningen från deltid till tillsvidare då?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av 6 § LAS framgår att avtal om provanställning får träffas för högst sex månader. Fortsätter anställningen att löpa efter att prövotiden löpt ut övergår provanställningen i en tillsvidareanställning. En arbetsgivare har rätt att avsluta en provanställning i samband med prövotidens utgång, ett sådant besked måste lämnas senast vid utgången. Av 31 § LAS följer även att arbetsgivaren måste underrätta arbetstagaren om att en provanställning kommer att avslutas minst två veckor i förväg. Underlåter arbetsgivaren att underrätta arbetstagaren riskerar denne skadeståndsskyldighet enligt 38 § LAS, anställningen kommer dock ändå vara avslutad.

Lämnar din arbetsgivare inget besked om att din provanställning ska avslutas senast då din prövotid går ut kommer din anställning alltså att övergå i en tillsvidareanställning.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att återkomma!

Med vänlig hälsning,

Johan Waldebrink
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll