Avslutande av provanställning och skyldigheten att uppge skäl hos A-kassan

2017-08-14 i A-kassan
FRÅGA
Jag hade en provanställning som arbetsgivaren inte ville förlänga till en tillvidare anställning. Sa alltså inte upp mig själv. Fick skriftligt att dom inte ville förlänga men ingen orsak till varför framgår . Nu kräver a kassan ett tyg från arbetsgivaren med orsak varför de valde att inte förlänga för att jag ska slippa 45 dagar karens. Kan dom begära detta? Känns ju lite svårt att be arbetsgivaren om detta. Vad är det för orsaker som anses giltiga för att slippa 45 dagar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Syftet med provanställningen är att arbetsgivaren ska få möjlighet att pröva en person i befattningen innan den går över i en fast anställning (se 6 § LAS). Om arbetsgivaren vill att provanställningen inte ska gå över i en tillsvidareanställning, ska arbetsgivaren underrätta arbetstagaren om detta 14 dagar innan prövotiden löper ut. Vilket jag förmodar att din förra arbetsgivare gjorde. Att avsluta en provanställning är betydligt enklare och har inte samma krav som att avluta en tillsvidareanställning. En provanställning är en osäker anställningsform eftersom din arbetsgivare när som helst kan avbryta anställningen utan att ange något skäl för uppsägningen. Vid tillsvidareanställning krävs det saklig grund för uppsägning vilket är hårt ställt krav. För att avsluta en provanställning krävs det inte saklig grund och det finns heller ingen skyldighet för arbetsgivaren att uppge skälen till varför de inte vill erbjuda dig fortsatt anställning. Exempel på saklig grund för uppsägning av personliga skäl kan vara misshandel, hot om våld, stöld, förskingring, illojal konkurrens, arbetsvägran och olovlig frånvaro med mera.

Arbetsförmedlingen kan därför inte kräva att du ska uppge skälen till avslutandet av provanställningen. Hade det istället varit en tillsvidareanställning som hade avslutats så hade arbetsgivaren varit tvungen att uppge skälen. Av Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 43 b § framgår dels vissa grunder som medför att en sökande ska stängas av från rätt till ersättning, dels avstängningens omfattning då han eller hon orsakar arbetslösheten. Jag kan inte se att du faller under varje punkt 1 eller 2 i paragrafen.

Punkt 1 stadgar: utan giltig anledning lämnat sitt arbete": Är det som du säger är det din arbetsgivare som har avslutat anställningen och inte du. Därför kan du inte falla under punkt

Punkt 2 stadgar: "på grund av otillbörligt uppförande skilts från sitt arbete": Otillbörligt uppförande skulle kunna vara onykterhet i arbetet, upprepad sen ankomst till arbetet, frånvaro utan giltig anledning och vägran att efterkomma arbetsledningens anvisningar.

Det A-kassan vill ha styrkt är antagligen så att du inte faller in under punkt 2. De vill vara säkra på att du inte har skilts från ditt arbete pga otillbörligt uppförande. Dock så kan inte ett avslutande av en provanställning falla in under denna punkt. Du bör prata med din handledare på arbetsförmedlingen och säga att en arbetsgivare inte har någon skyldighet att uppge orsak till varför provanställningen avslutades. Det borde räcka med dina skriftliga papper på att anställningen är avslutad. Skulle handledaren ändå vilja ha det styrkt så är inte svaret längre bort än att din handledare på arbetsförmedlingen ringer din förra arbetsgivare. Det kan vara så att din handledare har andra skäl till varför de anser att du ska ha 45 dagars karens, men då bör de informera dig om det!

Hoppas det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom A-kassan (44)
2020-12-09 Ska min semesterersättning ingå i arbetslöshetsersättningen?
2020-12-06 Rätt till ersättning från arbetslöshetskassan om man säger upp sig själv?
2020-12-01 Arbetslöshetsförsäkring - Hur ser villkoren ut?
2020-11-30 Inte nöjd med beslut om A-kassa, vad kan jag göra?

Alla besvarade frågor (94568)