Avslutad provanställning men fortsätter att jobba

2016-03-08 i Anställningsformer
FRÅGA
Jag sades upp 2 veckor innan provanställningen på 6 månader tog slut. Detta då det projekt jag arbetade med avyttrades med vinst till annat företag. Arbetsgivaren har dock fortsatt betala min lön, samma som tidigare, och jag har andra arbetsuppgifter, dvs inget avbrott i arbetet efter uppsägningen. Nu har det gått väl över 6 månader sedan jag började och jag undrar om anställningen då gått över till "normal anställning" där ursprungligt anställningsavtal åter gäller? Inget annat avtal har upprättats efter "uppsägningen".
SVAR

Hej,

Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett avtal om provanställning får träffas på högst sex månader, 6 § första stycket lagen om anställningsskydd (LAS). En provanställning får vidare avbrytas även före utgången av prövotidens utgång om inte annat har avtalats, 6 § tredje stycket LAS. Om arbetsgivaren eller arbetstagaren inte lämnar besked om huruvida anställningen ska fortsätta efter det att prövotiden löpt ut så övergår provanställningen i en tillsvidareanställning, 6 § andra stycket LAS.

Dock verkar det som att din provanställning har avslutats två veckor i förtid och att du istället fått en annan anställning hos samma arbetsgivare. Ett anställningsavtal har inget formkrav, varför det kan ingås både muntligen och skriftligen. Huvudregeln är att ett anställningsavtal gäller tillsvidare, alltså en "fast anställning", 4 § första stycket LAS. Ett undantag är att avtal om tidsbegränsad anställning eller provanställning kan träffas, se 5 och 6 §§ LAS.

Som tidigare sagt är anställningsavtal i svensk rätt formlösa, detta innebär bland annat att ett anställningsavtal kan ingås mellan två parter genom konkludent handlande, dvs. då både parterna beter sig som om det finns ett avtal. Ett rättsfall som belyser detta är AD 1988 nr 38 där ett anställningsavtal ansågs föreligga när arbetsgivaren faktiskt förfogade över arbetstagarens arbetskraft.

Det verkar som om att din provanställning har upphört men att du fått arbeta vidare hos arbetsgivaren med andra arbetsuppgifter. Därför borde det föreligga en tillsvidareanställning eftersom arbetsgivaren faktiskt förfogar över din arbetskraft (jfr AD 1988 nr 38) och det faktum att tillsvidareanställning är huvudregeln enligt 4 § första stycket LAS.

Dock bör du prata med din arbetsgivare om detta, och eventuellt ta kontakt med facket om du är medlem.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (709)
2020-09-16 Får en timanställning inte omfatta mer än 16 timmar per vecka?
2020-09-14 Vad har en arbetsgivare för rätt/skyldighet att anställa?
2020-09-08 Kan mitt pjäskontrakt övergå till en tillsvidareanställning?
2020-09-08 Uppsägning av visstidsanställning

Alla besvarade frågor (84163)