Avsluta vikariat trots avtalsklausul som garanterar arbete under en längre period

2016-04-26 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej,Jag har ett vikariat som löper från 20140604-20171231. I mitt anställningskontrakt står vikariat under xx frånvaro dock längst t o m den 2017-12-31. Men under kompletterande uppgifter och andra villkor av väsentlig betydelse står ett tillägg; Företaget garanterar att arbete finns t om 2017-12-31.Nu kommer XX tillbaka och jag kommer varslas om uppsägning runt årskiftet 2016. Hur ska detta tolkas? Har jag verkligen inte rätt att stanna då företaget har garanterat mig jobb t om 2017-12-31.MVH
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten är att ett vikariat ska vara under en begränsad tid och att syftet ska vara att vikariera för en ordinarie arbetstagare som är ledig eller av annat skäl är borta från arbetsplatsen. Vikariatet upphör således då den ordinarie arbetstagaren kommer tillbaka till arbete, eller om tiden för vikariatet löper ut. Formuleringen "vikariat under xx frånvaro dock längst t o m den 2017-12-31" pekar på att arbetsgivaren har rätt att avsluta ditt vikariat då xx kommer tillbaka till sin tjänst. Men eftersom du har en avtalsklausul som säger att din arbetsgivare garanterar dig arbete t.om. 2017-12-31 försvårar detta bedömningen och pekar istället på att arbetsgivaren har åtagit sig att garantera dig arbete till detta datum.

Ytterligare en aspekt i detta är att ett vikariat får vara sammanlagt längst i två år under en femårsperiod, om anställningstiden överstiger detta så ska anställningen övergå till en tillsvidareanställning, se 5 § 2 st. lagen om anställningsskydd (LAS). Detta innebär att ditt vikariat automatiskt kommer att övergå i en tillsvidareanställning 2016-06-04 eftersom då har det gått två år, detta gäller dock bara om din arbetsgivare inte avslutar ditt vikariat innan detta datum.

Sammanfattningsvis så är det svårt att göra en bedömning huruvida din arbetsgivare har rätt att säga upp dig vid årsskiftet 2016 eller inte. Det som talar mot är att ni har ingått avtal som uttryckligen stadgar att du är garanterad arbete till 2017-12-31, varför jag anser att detta ska följas. Det som talar för att arbetsgivaren ska kunna säga upp dig är att du är vikarie och utgångspunkten för vikarier är att de ska tillsättas endast för att täcka upp för en arbetstagare som är borta från arbetet under en begränsad tid. Oavsett detta så kommer dock ditt vikariat att övergå till en tillsvidareanställning den 2016-06-04 enligt 5 § 2 st. LAS, då kommer din arbetsgivare att vara tvungen att ha saklig grund för att säga upp dig, se 7 § LAS. Saklig grund är antingen arbetsbrist (verksamhetsrelaterade skäl) eller personliga skäl (skäl hänförliga till arbetstagaren som person).

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll