Avsluta provanställning utan att underrätta arbetstagaren 14 dagar i förväg

Hej! Jag blev "uppsagd" efter en 6 månaders provanställning. Min uppsägningsperiod skulle upphöra den 28e. Jag har läst att ens arbetsledare ska kontakta och informera minst 14 dagar innan, vilket min arbetsledare ej gjort. Snarare 10 dagar innan och då fick jag inte ens besked om jag skulle avgå eller inte, snarare "jag ska prata med min chef och höra, så återkommer jag om 2 dagar. Har gått en vecka nu.

Är detta okej?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den lag som är tillämplig i ditt fall är lagen om anställningsskydd (LAS).

Om arbetsgivaren inte vill att anställningen ska fortsätta efter provanställningen ska besked om detta lämnas senast vid prövotidens utgång (6 § LAS). Så länge beskedet lämnas innan prövotidens utgång har man alltså ingen rätt till fortsatt anställning.

Däremot finns det precis som du skriver en formföreskrift som innebär att en arbetsgivare som vill att provanställningen ska avslutas utan att övergå i en tillsvidareanställning ska underrätta arbetstagaren minst två veckor i förväg (31 § LAS). Eftersom din arbetsgivare inte har gjort det har du rätt till allmänt skadestånd (38 § LAS). Ett sådant skadeståndsanspråk måste framställas inom 4 månader från den tidpunkt då den skadegörande handlingen företogs (41 § LAS). När det rör sig om en underlåtenhet att vidta en åtgärd som i ditt fall bör man utgå från den sista tidpunkten handlingen kunde ha företagits, det vill säga 14 dagar innan tiden för provanställningen löpt ut.

Mitt råd till dig är att kontakta ditt fackförbund så kan de hjälpa dig att driva processen vidare. Om du inte är medlem i ett fackförbund kan du kontakta Lawline igen för att få hjälp med att exempelvis upprätta ett kravbrev till din arbetsgivare. Hör av dig till info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar

Sara ArrhenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”