Avsluta borgensåtagande

2016-02-12 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag gick i borgen för en person för flera år sen.Hur avslutar jag det/avgår som borgenär.Han har fast inkomst dom senaste åren.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huvudregeln vad gäller borgensåtagande är att det endast kan upphöra med stöd av borgenärens samtycke, eller om det specifikt finns avtalat om hur uppsägning av avtalet ska gå till. Det är svårt att uttala sig om hur utfallet blir i din situation, då jag inte har någon information om ytterligare omständigheter. Om gäldenären, som ”du gick i borgen för” nu har fast inkomst skulle det kunna räcka för dig att med borgenärens samtycke avsluta ditt borgensåtagande.

Ett borgensåtagande är ett åtagande som är riktat till borgenären, inte till gäldenären. Åtagandet som borgensmannen (du) ingår är som huvudregel inte så lätt att avsluta utan att borgenären kan samtycka därtill, detta då syftet till borgensåtagandet annars helt skulle urholkas.

Om borgenären i ditt fall inte skulle gå med på att säga upp borgensåtagandet, kan ett alternativ vara att du föreslår en alternativ borgensman att träda i ditt ställe.

Jag hoppas att du är nöjd med mitt svar.
Har du andra frågor tveka inte att återkomma med dem.

Ha en bra dag!
Vänligen,

Anna Pieschl
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1343)
2020-10-22 Tolkning av kostnadsersättningsvillkor för garantiarbeten
2020-10-16 Hur skriver man bra juridiska tentasvar?
2020-10-14 Prästers Tystnadsplikt
2020-10-10 Äganderättens övergång när man förvarar något åt en vän?

Alla besvarade frågor (85256)