Avsluta anställning av arbetstagare som fyller 67 år

2019-12-01 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej!Arbetar som sjuksköterska i ett privat bolag sedan 1½ år på en tillsvidare anställning. Jag fyller nu 67 år i december Jag hade tänkt att arbeta kvar på min tjänst under våren men min arbetsgivare säger att min anställning upphör automatiskt vid 67 år och att det istället måste bli en timanställning! Stämmer det?Likaså säger arbetsgivaren att det är jag som måste lämna in en uppsägning själv?Jag har schema tom den 31/12, och en dag senare så vet jag att rätten att arbeta kvar till 68 år infaller.....känns trist.Handlar min arbetsgivare rätt?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om uppsägning och avgång vid pension regleras i Lag om anställningsskydd (LAS).

Rätt att kvartstå i anställningen till 67 år

En arbetstagare har rätt att kvarstå i sin anställning till utgången av den månad som han eller hon fyller 67 år (32 a § LAS). Om en arbetsgivare vill att en arbetstagare ska lämna sin anställning vid utgången av den månad som han/hon fyller 67 år, måste arbetsgivaren skriftligen ge arbetstagaren besked om detta minst en månad i förväg (33 § 1 st. LAS). Från och med 1 januari år 2020 höjs åldern till 68 år.

Vad gäller i ditt fall?

Din arbetsgivare har därmed rätt att avsluta din anställning i samband med att du fyller 67 år, men det måste ske genom ett skriftligt besked. Du behöver inte själv lämna in en uppsägning. Om din arbetsgivare inte avslutar anställningen, fortlöper den fast med ett begränsat anställningsskydd (33 § 3 st. LAS). Vad gäller timanställningen kan det vara så att din arbetsgivare menar att efter uppsägning av din nuvarande tjänst, kan ni avtala om en annan sorts anställning - vilket är möjligt.

Jag förstår att det känns surt med tanke på den nya lagändringen, men hoppas att du och din arbetsgivare kan nå en överenskommelse om annan anställning. Om du blir felaktigt behandlad rekommenderar jag dig att kontakta eventuellt fackförbund som du är medlem i.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Felicia Fredin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1747)
2020-07-08 Har fått kravbrev från arbetsgivare - vad ska jag göra?
2020-06-30 Rätt till betald ledighet för en begravning
2020-06-30 Företrädesrätt till anställning - måste jag tacka ja?
2020-06-30 Ej utbetald lön

Alla besvarade frågor (81795)