Avslut av provanställning

2020-03-31 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej! Vi anställde en städerska för ca 7 månader sen och gav henne besked om att provanställningen avbryts exakt när det hade gått 6 månader, alltså på samma datum som hon blev anställd fast 6 månader senare. Vi vet att vi borde ha varslat 2 veckor innan men det blev tyvärr inte gjort. Hennes fack har nu kommit en månad senare och sagt att hon aldrig förstod under det möte som vi hade att provanställningen hade avbrutits och tycker att vi varit otydliga. Hon fick lämna in både sina nycklar och arbetskläder under mötet och vi sa “Tack för den här tiden, vi hör av oss om framtiden" och hon har dessutom inte kommit tillbaka till arbetet efter mötet. Vi har inget kollektivavtal. Har vi gjort fel? Vad för rättsliga grunder kan facket yrka på?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar utgår jag från vad som gäller enligt Lag om anställningsskydd (LAS).

Avtal om tidsbegränsad provanställning får träffas om prövotiden är max sex månader. Om varken ni som arbetsgivare eller arbetstagaren har sagt upp anställningen då prövotiden löpt ut övergår provanställningen automatiskt till en tillsvidareanställning, 6 § LAS. En provanställning får avbrytas före prövotidens utgång, om inte annat har avtalats, och ni som arbetsgivare har då ingen skyldighet att förklara varför anställningen avbryts. Det krävs inte saklig grund för att avsluta en provanställning och någon rättslig prövning av arbetsgivarens skäl för att inte låta en provanställning övergå till en tillsvidareanställning kan inte göras enligt LAS. Beslutet får dock givetvis inte vara diskriminerande eller föreningsrättskränkande. Som du nämner ska ni som arbetsgivare underrätta arbetstagaren om beslutet att provanställningen avslutas minst två veckor i förväg, 31 § LAS. Om arbetstagaren är fackligt organiserad ska också den lokala arbetstagarorganisationen som arbetstagaren tillhör varslas. Man har dock rätt som arbetsgivare att ge besked fram till sista dagen för provanställningen men i ett sådant fall kan skadeståndsskyldighet aktualiseras för ett åsidosättande av LAS formella regler, 38 § LAS. LAS ställer inte upp några formkrav för en provanställnings upphörande, det vill säga krav för hur ett sådant upphörande ska vara utformat.

I detta fall framgår det att provanställningen avslutats genom att ni gav arbetstagaren besked om det den sista dagen för prövotiden, utan att den anställde eller den lokala fackföreningen som den anställde tillhör underrättades 14 dagar i förväg. Eftersom ni inte beaktat reglerna om att underrätta 14 dagar i förväg enligt LAS kan skadeståndsskyldighet för er aktualiseras. Ett åsidosättande av skyldigheten enligt 31 § LAS medför dock inte att en provanställnings avslut förlorar sin rättsliga verkan. Detta innebär alltså att då en provanställning avslutats utan att arbetsgivaren lämnat besked om detta 14 dagar i förväg, förblir ändå anställningen avslutad.

Hoppas att detta svar kan vara till hjälp och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Amanda Keith
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll