Avslag på försörjningsstöd för tandvård

2017-11-11 i Myndigheter
FRÅGA
Hej, fick hjälp till omfattande tandvård från socialen då jag fick försörjningsstöd. Detta drogs in när jag övergick till aktivitetsstöd. Har man rätt att göra så när man fått bifall och varför isåfall7
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom att din fråga i huvudsak rör försörjningsstöd så är socialtjänstlagen relevant att titta på.

Hur socialtjänsten gör sina bedömningar

När socialtjänsten gör en bedömning huruvida de ska bevilja eller avslå en ansökan om försörjningsstöd så gör de en bedömning utifrån vad som kallas skälig levnadsnivå samt ifall personen som ansöker kan tillgodose sina behov på annat sätt, 4 kap 1 § SoL. Vad som ryms inom skälig levnadsnivå brukar bestämmas genom riktlinjer som är fastställda av politiker i kommunen som handläggarna följer.

Vidare är det stadgat i 4 kap 3 § SoL att försörjningsstöd kan lämnas för exempelvis hälsa och hygien, därmed omfattas såklart ditt behov av tandvård och de kostnader som tillkommer. Socialtjänsten arbetar också med vad som kallas för riksnormen som visar vad man anser är rimligt att saker kostar i vardagen. Riksnormen hittar du här. Vidare står det i 4 kap 3 § SoL att man kan beräkna kostnader för t.ex. hälsa och hygien som högre ifall det finns särskilda skäl. Då du nämner att du behövt omfattande tandvård så verkar det enligt mig som att detta är fallet.

Man kan säga att när socialtjänsten bedömer din ansökan om försörjningsstöd för tandvård så kollar man främst på din ekonomi och jämför den med gentemot de kommunala riktlinjerna och mot riksnormen. Eftersom att du tidigare fått ett bifall på försörjningsstöd för tandvården så har socialtjänsten gjort en bedömning att du utifrån din ekonomiska situation och tandvårdens kostnad har rätt till försörjningsstöd för att uppnå en skälig levnadsnivå.

Nu när du får aktivitetsstöd och därefter avslag på vad jag gissar är en ny ansökan så grundar socialtjänsten förmodligen avslaget på att din ekonomi nu ser annorlunda ut och att du därför kan komma upp i en "skälig levnadsnivå" på ett annat sätt - genom dina egna ekonomiska medel. Med andra ord menas att de nu förmodligen anser att du klarar av att ha hand om kostnaden på egen hand, utan försörjningsstöd.

Överklagan

Om du inte håller med om socialtjänstens beslut angående att de inte beviljat dig försörjningsstöd har du möjlighet att överklaga detta, 22 § FL. I och med ett överklagande så kommer en domstol ta ställning till ifall socialkontoret gjort rätt eller inte. Ifall din ansökan om försörjningsstöd avslås har socialkontoret en skyldighet att visa på hur du kan överklaga beslutet de fattat, 21 § FL. Det viktigaste du bör tänka på vad gäller överklagande är att överklagan ska vara skriftlig och den ska skickas in till socialtjänsten inom tre veckor från att du fått avslaget, 23 § FL.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Konrad Kabat
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (436)
2021-09-15 Hur kan man bestrida ett negativt beslut om kontakt från kriminalvården?
2021-08-31 Hur får jag veta varför Försvarsmakten nekat mig?
2021-08-31 Vad gör man när en myndighet agerat felaktigt?
2021-08-25 Allmänt om byggnadsverk intill olika typer av tomtgränser och förhållandet till detaljplan

Alla besvarade frågor (95782)