Avslag på ekonomiskt bistånd

2017-10-16 i Myndigheter
FRÅGA
Hej för en tid sedan så vart vi fråntagna två av våra barn.Här kommer min fråga kan socialamyndigheten Neka oss matpengar till våra barn då vi bara har dem 1 gång i månaden.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Jag utgår från att matpengar du frågar om är försörjningsstöd ni fått beviljade från socialkontoret sedan tidigare. När man ansöker om försörjningsstöd tar socialkontoret hänsyn till en rad omständigheter och i ert fall främst ekonomin.

Hur socialkontoret bedömer ansökningar

När de gör en bedömning huruvida de ska bevilja eller avslå en ansökan om försörjningsstöd så gör de en bedömning utifrån vad som kallas skälig levnadsnivå, 4 kap 1 § SoL. Vad som ryms inom detta begrepp brukar beskrivas genom riktlinjer och gränser som politikerna i kommunen satt. Man följer också den av Socialstyrelsen bestämda riksnormen som visar vad man anser är rimligt att saker kostar i vardagen. Riksnormen hittar du här.

Nu när ni har hand om era barn mer sällan så påverkar detta er ekonomi då ni är färre personer i ert hushåll bland annat. Detta kan vara en anledning för socialkontoret att ändra i försörjningsstödet eller avslå det.

Överklagan

Om du inte håller med om socialkontorets motivering till att de inte beviljat er försörjningsstöd har du möjlighet att överklaga detta, 22 § FL. I och med ett överklagande så kommer en domstol ta ställning till ifall socialkontoret gjort rätt eller inte. Ifall er ansökan om försörjningsstöd avslås har socialkontoret en skyldighet att visa på hur ni kan överklaga beslutet de fattat, 21 § FL. Det viktigaste du bör tänka på vad gäller överklagande är att överklagan ska vara skriftlig och den ska skickas in till socialkontoret inom tre veckor från att du fått avslaget, 23 § FL

Hoppas du fått svar på din fråga!

Konrad Kabat
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (437)
2021-09-26 Kan bygglov beviljas med grund i ett äldre beslut?
2021-09-15 Hur kan man bestrida ett negativt beslut om kontakt från kriminalvården?
2021-08-31 Hur får jag veta varför Försvarsmakten nekat mig?
2021-08-31 Vad gör man när en myndighet agerat felaktigt?

Alla besvarade frågor (95866)