Avslag på ekonomiskt bistånd

Hej för en tid sedan så vart vi fråntagna två av våra barn.

Här kommer min fråga kan socialamyndigheten Neka oss matpengar till våra barn då vi bara har dem 1 gång i månaden.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Jag utgår från att matpengar du frågar om är försörjningsstöd ni fått beviljade från socialkontoret sedan tidigare. När man ansöker om försörjningsstöd tar socialkontoret hänsyn till en rad omständigheter och i ert fall främst ekonomin.

Hur socialkontoret bedömer ansökningar

När de gör en bedömning huruvida de ska bevilja eller avslå en ansökan om försörjningsstöd så gör de en bedömning utifrån vad som kallas skälig levnadsnivå, 4 kap 1 § SoL. Vad som ryms inom detta begrepp brukar beskrivas genom riktlinjer och gränser som politikerna i kommunen satt. Man följer också den av Socialstyrelsen bestämda riksnormen som visar vad man anser är rimligt att saker kostar i vardagen. Riksnormen hittar du här.

Nu när ni har hand om era barn mer sällan så påverkar detta er ekonomi då ni är färre personer i ert hushåll bland annat. Detta kan vara en anledning för socialkontoret att ändra i försörjningsstödet eller avslå det.

Överklagan

Om du inte håller med om socialkontorets motivering till att de inte beviljat er försörjningsstöd har du möjlighet att överklaga detta, 22 § FL. I och med ett överklagande så kommer en domstol ta ställning till ifall socialkontoret gjort rätt eller inte. Ifall er ansökan om försörjningsstöd avslås har socialkontoret en skyldighet att visa på hur ni kan överklaga beslutet de fattat, 21 § FL. Det viktigaste du bör tänka på vad gäller överklagande är att överklagan ska vara skriftlig och den ska skickas in till socialkontoret inom tre veckor från att du fått avslaget, 23 § FL

Hoppas du fått svar på din fråga!

Konrad KabatRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”