Avslag från försäkringskassan

2020-03-23 i Försäkringskassan
FRÅGA
Hej skulle behöva lite hjälp kring mina tvist med försäkringskassan!!Är sjuk skriven i 2 år och dom efter varje läkarintyg avslår dom min ansökan. Sa i princip kämpar med min vardag och nu ska behöva oroa mig hur jag ska klara min ekonomiska problem. Kan ni hjälpa mig snälla i mitt ärende. Mvh Maria
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga på så sätt att du har varit sjuk under en tvåårsperiod och trots läkarintyg avslås din ansökan från försäkringskassan. Denna informationen är liten för att jag ska kunna bedöma vad det beror på. Jag kommer därför att allmänt beskriva de krav som uppställs i Socialförsäkringsbalken för att erhålla sjukpenning, och därefter hur du bör gå tillväga om du inte är nöjd med ditt beslut.

När har man rätt till sjukpenning?

24 kap. 2 § SFB anges en allmän förutsättning, där sjukpenning lämnas till en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom. Hur mycket man får i sjukpenning beror bland annat på hur mycket man tjänar (SIG) och hur stor den nedsatta arbetsförmågan är. Att man har en sjukdom ska styrkas genom ett läkarintyg om man har varit sjuk längre än 7 dagar, vilket du uppger att du har. Läkarintyget i sig innebär inte att man är sjukskriven utan fungerar snarare som ett bevis på att du inte kan och bör arbeta under en viss period.

När är man sjuk?

Man har rätt till sjukpenning vid sjukdom, som sätter ner arbetsförmågan med minst en fjärdedel. Detta är något som normalt framgår av läkarintyget och innebär i enkelhet att man har ett onormalt kroppstillstånd, 27 kap. 2 § SFB.

Reglerna anger grundfaktorer för att få sjukpenning, det vill säga varför försäkringskassan inte beviljar just din ansökan kan bero på en mängd orsaker, men försäkringskassan har en skyldighet att i beslutet ange en motivering till varför du inte anses berättigad till sjukpenning, se 32 § FL. Det kan exempelvis bero på att myndigheten saknar kompletterande uppgifter från dig.

Inte nöjd med försäkringskassans beslut?

Om du tycker att försäkringskassan har fattat ett felaktigt beslut kan du begära omprövning av din ansökan. Detta ska ske skriftligen, och ske inom två månader från den dag då du fick ta den av beslutet. Omprövning innebär att försäkringskassan på nytt ser över din ansökan och bedömer om det finns grund för att ändra beslutet.

I andra hand kan du överklaga beslutet hos förvaltningsrätten, även detta ska ske inom 2 månader. Att man överklagar innebär istället att ärendet hanteras av förvaltningsrätten, det vill säga domstolen.

Sammanfattningsvis kan jag råda dig att läsa igenom ditt avslagsbeslut och se hur försäkringskassan har motiverat beslutet, det vill säga varför de inte anser att du är berättigad sjukpenning. Är du inte nöjd bör bu begära omprövning, och i andra hand överklaga beslutet.

Har du fler frågor är du välkommen att skicka in dem till oss på Lawline.

Vänligen,

Lina Salem
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Försäkringskassan (191)
2020-09-29 Får jag arbeta de dagar jag inte tar ut föräldrapenning när jag är föräldraledig?
2020-09-12 Hur påverkas sjukersättning och bostadstillägg av att jag gifter mig?
2020-09-10 Hur överklagar jag försäkringskassans beslut?
2020-09-05 Är vab ett måste?

Alla besvarade frågor (85162)