Avskrivningsärende hos kammarrätten avseende socialförsäkring

2021-07-09 i Försäkringskassan
FRÅGA
Försäkringskassan har avregistrerat mig från Socialförsäkring : öjag överklagat beslutet hos förvaltningsrätten och därefter hos kamarrätten och yrkat att jag forsätter berättig till sjukersättning eftersom jag inte har flyttat från Sverige.Kammarrätten säger så " Försäkringskassan har den10 juni 2020 fatt ett slutligt beslut angående rätt till sjukersättning . Det slutligt beslut ersätter det interimistiska beslutet från 24 april 2020. Klagandes överklagande har därmed förlorat sin betydelse .Något befogat intresse för honom att , trots detta, få en sakprövning finns inte och målet ska därför skrivas avVad betyder det ? Och varför "förlorat sin betydelse ? " varför vill de bifogat intresse för sakprövning? Och vad betyder " intresse här " ? Och vad betyder " målet ska skrivas av " ? Kammarätten adderar :K"kammarrätten meddelar prövningstillstånd . Kammarrätten skriver av målet " och vad betyder det ?Och vilka åtgärder kan man göra emt sådant beslut ? Och hur kommer att kosta att gå vidare ? Finns någon rätthjälp i det här fallet ? Tack
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilken lag gäller?

Regler om processen i allmän förvaltningsdomstol regleras främst i förvaltningsprocesslagen (FPL) men också i förvaltningslagen (FL).

Överklagande

Ett beslut av Försäkringskassan överklagas till allmän förvaltningsdomstol (40 § FL). Ett beslut överklagas till första instans, vilket är Förvaltningsrätten. Därefter överklagas förvaltningsrättens beslut till kammarrätten (33 § FPL). För att överklaga förvaltningsrättens beslut till kammarrätten krävs prövningstillstånd (40 § FL och 34 a § FPL). I detta fall har du fått meddelat prövningstillstånd. Kammarrätten kan därför ta ställning i ärendet.

Avskrivning av ärende

I detta fall har Kammarrätten avskrivit ärendet. Någon sakprövning i frågan har alltså inte gjorts. Kammarrätten skiljer sig från ärendet genom att avskriva det. Ett ärende kan till exempel avskrivas om sökanden tagit tillbaka sin ansökan. Ett ärende kan också avskrivs om nya omständigheter har inträffat som gör att t.ex. en ansökan inte längre är aktuell. I detta fall verkar Kammarrätten avskrivit ärendet på grund av att det saknas skäl att pröva saken på grund av att Försäkringskassan har fattat ett slutligt beslut den 10 juni 2020 som ska gälla i stället för det interimistiska beslutet från 24 april 2020. Att klagandes överklagande har förlorat sin betydelse tolkar jag som att yrkandet inte längre är aktuellt på grund av det nya beslutet den 10 juni. Det finns ingen anledning att pröva saken. Med anledning av Försäkringskassans slutliga beslut finns det inte längre någon faktisk önskan hos klaganden att avgöra ärendet. Kammarrätten beslutar att inte pröva sakfrågan.

Åtgärder och ytterligare rådgivning

Det är möjligt att överklaga kammarrättens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. Det kräver dock prövningstillstånd. Det är ytterst ovanligt att Högsta förvaltningsdomstolen tar upp mål till prövning. Endast om frågan är av vikt för ledning av rättstillämpningen eller om det finns synnerliga skäl kommer Högsta förvaltningsdomstolen att pröva saken (36 § FPL). Om något behöver förtydligas eller om du är intresserad av ytterligare hjälp från en av våra duktiga jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås på mathias.nilsson@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skicka gärna in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäkringskassan (219)
2021-09-20 Vad krävs för att man ska ha rätt till en studietids-SGI?
2021-08-24 Skydda SGI vid arbetslöshet och graviditet
2021-07-31 Sjukpenning vid pension
2021-07-09 Avskrivningsärende hos kammarrätten avseende socialförsäkring

Alla besvarade frågor (95746)