Avsätta styrelseledamot

2019-10-29 i Uppsägning
FRÅGA
hejVi har en ledamot som har 1 år kvar på sin mandattid, hen har gjort sig ovän med styrelsen och styrelsen vill avgå pga av denna ledamot. Vilket väger tyngst hens år kvar eller att medlemmar inte godkänner hens sista år som ledamot? Kan styrelsen avsätta hen? Kan vi på årsstämman kräva omröstning av hens sista år? Eller sitter hen kvar sin mandattid ut?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Styrelser förekommer i flera olika associationer.

För aktiebolag regleras styrelsen i Aktiebolagslag, vidare ABL. För aktiebolag kan den som tillsatt styrelseledamoten även kan anmäla om att avsätta denne (8 kap. 14 § ABL). Det som menas är att bolagsordningen kan innehålla att en styrelsedamot ska tillsättas på annat sätt än av bolagsstämman. Med detta kan vi alltså säga att styrelsen inte kan avsätta andra styrelseledamöter för dessa får inte utse andra (8 kap. 8 § ABL). För ekonomiska föreningar är situationen egentligen den samma, det är bara andra bestämmelser som gäller (se bl.a. 7 kap. 14 § Lag om ekonomiska föreningar.

Det är alltså möjligt att inom avsätta en styrelseledamot under dennes mandattid för både aktiebolag och ekonomiska föreningar.

Mitt tips till dig är att läsa i bolagsordningen eller stadgar om hur styrelseledamöterna tillsätts och sägs upp.

Hoppas du fått svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att kontakta oss igen!

Vänliga hälsningar,

Filip Westerdahl
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning (15)
2021-10-20 Vilka rättigheter har man om en annan bolagsman vill säga upp sig?
2021-01-25 Hur säger man upp ett bolagsavtal?
2020-12-25 Utträde ur ett handelsbolag när bolagsman är oåtkomlig
2020-01-03 Kan man säga upp ett muntligt bolagsavtal om annan delägare motsätter sig det?

Alla besvarade frågor (96487)