Avsaknad uppsägningsklausul vid avtal mellan företag

FRÅGA
Vi Greater Funding AB har ett avtal med hjälporganisationen Nattvandrarna Sverige. Nu vill nattvandrarna säga upp detta avtal efter 6 månader. De säger upp avtalet för att vi inte har presterat något resultat. Vi har förespeglat dem att vi skall dra in 1 milj år ett, nu har det gått6 månader. Vi har skapat ca 3000:- hitintills och inte presenterat hur vi skall nå målet på 1 milj. En stor bidragande orsak till utfallet är att vi fick uppfattningen att det fanns kontaktuppgifter till 40 000 givare men det var inte så i praktiken. I avtalet finns ingen information om hur en uppsägning skall gå till. Hur skall detta hanteras ur en juridisk aspekt?Mvh Mikael RosvallMikael.rosvall@mediagraphic.se
SVAR

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

I svensk rätt förekommer det ingen lag som reglerar avtal mellan näringsidkare. En grundprincip som följs är däremot att den som påstår avtalsbrott har bevisbördan för detta. Så i det här fallet är det ni, Greater Funding AB, som har bevisbördan för att Nattvandrarna utan grund bröt avtalet och därmed har begått avtalsbrott.

Finns det inga bestämmelser om skadestånd i ert avtal så faller vi tillbaka på svenska skadeståndslag. För att den ska vara tillämplig måste ni bevisa reell ekonomisk skada eller utebliven vinst, samt att det föreligger kausualitet och adekvans mellan avtalspartens kontraktsbrytande och ert ekonomiska läge. Med andra ord måste ni bevisa att det finns ett samband mellan att ni har lidit ekonomisk skada och kontraktsbrottet, samt att det var möjligt för den kontraktsbrytande parten att förutse skadan.

Hoppas att ni har fått svar på er fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia Wigström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?