Avsaknad av häktningsskäl att många år förflutit sedan brottet?

FRÅGA
Läste att det blir automatisk häktning om någon begått ett brott med minimum 2 år i straffskalan men gäller obligatorisk häktning även om en person skulle bli misstänkt idag för ett brott som tros ha begåtts för flera år sedan som har minimum 2 års fängelse i straffskala? Eller är det en anledning till att inte häkta?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av rättegångsbalken (RB).

Vid brott för vilket minimistraffet är två års häktning ska häktning ske av den som är på sannolika skäl misstänkt för brottet, om det inte är uppenbart att häktningsskäl saknas. Det blir således inte automatiskt häktning, utan en prövning av häktningsskälen ska göras precis som när det för brottet är föreskrivet lägre minimistraff än två års fängelse, om än med omvänd presumtion: Istället för att det ska prövas om häktningsskäl föreligger, ska det vid dessa brott prövas om det är uppenbart att häktningsskäl inte föreligger (24 kap 1 § RB).

De häktningsskäl som ska prövas är risken för att den misstänkte om hen inte häktas gör något av följande:
– avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff,
– genom att undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar utredningen av brottet
– fortsätter sin brottsliga verksamhet (med brott som i sig skulle kunna leda till häktning)

Det är också alltid så att häktning endast får ske om skälen för den väger tyngre än det ingrepp det innebär för den häktade att häktas. Med andra ord måste häktningen vara förenlig med den så kallade proportionalitetsprincipen.

Principiellt sett finns ingen skillnad för häktningsskälen om brottet just begåtts eller om flera år förflutit. Har lång tid förflutit får man dock anta att det oftare än annars uppenbart saknas häktningsskäl.

Mitt svar ovan var något av en förenkling av regleringen kring häktningsskäl då exempelvis sådant som ålder, dålig hälsa och risk för flykt från landet kan påverka skälen för häktning (24 kap 2–4 § RB), men jag hoppas att jag kunnat redogöra för de principiella skillnaderna för häktning mellan de brott för vilka det är föreskrivet lägre minimistraff än två års fängelse och de fall där så inte är föreskrivet.

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (188)
2020-06-30 Urinprov vid misstänkt narkotikabrott
2020-06-28 Fri från häktet i väntan på dom
2020-06-26 Vad får jag i ersättning om jag har suttit oskyldigt häktad i 77 dagar?
2020-06-23 Fråga om ordningsvakts rätt till fysiskt våld

Alla besvarade frågor (81856)