FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsavstående31/08/2015

Avsägning av arv

Hej! Min pappa har gått bort och han är delägare i en fastighet med 3 andra parter. Vi är 3 barn till honom som är arvingar, varav det ena barnet ej haft kontakt med pappa eller oss övriga barn. Vi anser därför att den tredje arvingen ska avsäga sig sin del i denna fastighet eftersom vi inte har för avsikt att sälja vår del i fastigheten. Är det möjligt att den tredje parten kan skriva på något avtal och avsäga sig rätten till denna egendom?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Regler om arv och testamente finns i ärvdabalken (här).

Det är skillnad på att avsäga sig rätten till arv och att avstå från arv. En arvinge kan skriftligen hos arvlåtaren avsäga sig sin rätt till arv. I det här fallet krävs skälig kompensation för avsägandet om det är ett barn till arvlåtaren som avsäger sig arvet, 17 kap. 2 § ÄB. Ett avsägande torde i ert fall ej vara möjligt då arvlåtaren är avliden.

En arvinge kan dock avstå sitt arv efter att arvlåtaren dött. Arvet fördelas då som om den avstående arvingen dött före arvlåtaren. Den allmänna arvsordningen gäller och arvet går då i första hand till den avstående arvingens egna bröstarvingar. Den andra arvsklassen utgörs av den avstående arvingens föräldrar men ni som syskon har istadarätt om någon av föräldrarna är bortgången, se 2 kap. ÄB.

En annan möjlighet är att köpa den tredje delen av fastigheten. Köp av fast egendom regleras i jordabalken (här). Inför ett eventuellt fastighetsköp är det viktigt att ta reda på vilka föremål som anses vara fast egendom eller lös egendom. Ett köpeavtal kan du enkelt upprätta via vår avtalstjänst, se http://lawline.se/vara_tjanster/avtal.

Lycka till!

T ERådgivare
Hittade du inte det du sökte?