Avsägelse och överlåtelse av arv

Kan jag som ensam bröstarvinge och utan egna barn eller partner avsäga mig mitt arv och överlåta det till min morbror?

Lawline svarar

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Ja du kan avstå från ditt arv, antingen genom att överlåta din rätt till annan eller genom att avsäga dig arvet. Bestämmelser om arv och arvsavsägelse finner du i Ärvdabalken (ÄB) Dessvärre innehåller Ärvdabalken inga bestämmelser kring överlåtelse av arv men sådana sker regelmässigt och accepteras i rättspraxis, skatteverkets arkiv för rättslig vägledning. Viktigt är att vi nu gör skillnad mellan avsägelse av arv och överlåtelse av arv. Jag ska nedan gå igenom båda.

Avsägelse av arv regleras i 17 kap 2 § ÄB och innebär att man frånsäger sin rätt till arv och att arvet istället kommer fördelas på övriga arvingar enligt arvsordningen, 2 kap ÄB. Detta kan ske på två sätt. Antingen genom att man skriftligen hos arvlåtaren klargör att man avstår från sin arvsrätt. Du ska då upprätta en skriftlig handling där du uttrycker din vilja att avstå arvet. Avsägelse kan också ske genom godkännande av ett av arvlåtaren upprättat testamente. En arvsavsägelse är bindande. En bröstarvinges avsägelse är bindande endast om arvingen har fått skäligt vederlag eller om egendom vars värde motsvarar laglotten har tillfallit arvingens make eller bröstarvingar. Laglotten är halva den arvslott bröstarvingen enligt lag är berättigad till, 7 kap 1 § ÄB. (Om du är underårig får du inte avsäga din rätt till arv, 17 kap 2 § 2 st. ÄB.)

Vid avsägelse av arv kommer arvet alltså att fördelas på övriga arvingar till den döda enligt arvsordningen. Hur arvsordningen ser ut kan du läsa om i 2 kap ÄB.

Exempel: Detta framkommer inte av din fråga men om det rör sig om arv från din mor och hon inte är gift är hennes första arvsklass du och hennes andra arvsklass hennes föräldrar (dina morföräldrar) men om dessa är avlidna träder din mors syskon in i deras ställe och utgör andra arvsklassen (däribland din morbror) se 2 kap ÄB.

Vid överlåtelse av arv innebär det att den som överlåter sitt arv själv kan bestämma vem som ska få ta del av arvet. Som sagt saknas reglering i Ärvdabalken men det borde inte vara något problem så länge överlåtelsen är civilrättsligt giltig. Överlåtelsen kan ske antingen före eller efter arvskiftet.

skatteverkets hemsida står att om det framgår av bouppteckningen eller på annat sätt att delägare i ett dödsbo har överlåtit sin andel av kvarlåtenskapen (sitt arv) måste Skatteverket utreda om det föreligger en civilrättsligt giltig överlåtelse. Till hjälp vid bedömningen finns allmänna avtalsrättsliga regler men även reglerna om gåva, särskilt 1 § Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva. Om en giltig överlåtelse föreligger inträder förvärvaren som dödsbodelägare (jfr NJA 2001 s 59). (Obs. Denna information är från 2005 så jag kan inte garantera att inget nytt gäller.)

Värt att undersöka är om det är smidigare att genomföra bouppteckningen och arvskiftet som vanligt och sedan ge bort ditt arv som en gåva till din morbror.

Sammanfattningsvis, för att svara på din fråga, kan du enligt 17 kap 2 § ÄB avsäga din rätt till arv men då kommer detta arv fördelas på arvlåtarens övriga arvingar enligt den legala arvsordningen. Du kan annars överlåta ditt arv och då kan du bestämma mottagaren själv. Tyvärr kan jag i nuläget inte närmre svara på hur denna överlåtelse ska gå till.

Hoppas du har fått vägledning att ta dig vidare i din fråga!

Med Vänliga Hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsavstående? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo