Avsägelse av arv från förälder

2019-12-20 i Arvsavstående
FRÅGA
https://lagen.nu/1958:637#K17P2S1Hej! Jag har en förälder som inte varit aktivt deltagande i mitt liv sedan 12 års ålder. Vi har ingen kontakt för nuvarande och jag tänker mig inte ha det i framtiden heller. Det jag funderar över är att avsäga mig mina rättsliga skyldigheter gentemot honom av den händelse att han skulle gå bort. Jag vill alltså avsäga mig mina arvsrättliga aspekter och frånsäga mig mina skyldigheter. Jag har ingen önskan av att vare sig ärva något eller behöva innefatta mig vid en eventuell bouppteckning etc. Hur bör jag gå tillväga?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om huruvida det går att avsäga sig sin arvsrätt från en förälder. Reglerna rörande detta finns i 17 kap. ärvdabalken (ÄB). Det går att avsäga sig sin arvsrätt skriftligen (17 kap. 2 § första stycket ÄB). Detta kan göras genom att du godkänner och signerar ett testamente som arvlåtaren skrivit där det står att du vill avsäga dig din arvsrätt. Det måste tydligt framgå att det avser en avsägelse av arv. Det går även att avsäga sig arvet skriftligen på andra sätt om det även där framgår tydligt att du vill avsäga dig arvet. För att kunna avsäga sig sin rätt till arv måste man också ha fyllt 18 år (17 kap. 2 § andra stycket ÄB).

Eftersom det är ett arv från en förälder din fråga handlar om så har du som bröstarvinge (barn till den avlidne) alltid rätt att få ut din laglott trots att du har avsagt dig arvet, om du inte tidigare har fått skälig ersättning för denna (17 kap. 2 § första stycket ÄB).

Viktigt att veta är att om du avsäger dig din till rätt till arv gäller det även för dina arvingar, det vill säga de kan inte heller få ut något arv från personen (17 kap. 2 § tredje stycket ÄB). Viktigt att veta är också att det inte går att återkalla en avsägelse av arv. Det går alltså inte att ångra sig när det väl är gjort.

Du kan också välja att avstå från ditt arv. Detta skiljer sig mot att avsäga sig sin rätt till arv på det sättet att arvet då går till dina arvingar istället för dig själv. En av skillnaderna mellan arvsavsägelse och arvsavstående är också att en arvsavsägelse måste göras medan arvlåtaren fortfarande lever medan en arvsavståelse kan göras även efter att personen har dött.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Om du har några fler frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Carin Östlund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (355)
2021-11-30 Avstående från arv till förmån för sin avlidne förälders efterlevande make
2021-11-19 Kan jag överlåta min arvslott till mitt syskon för att hindra utmätning?
2021-11-09 Kan särkullbarn avstå sitt arv?
2021-10-30 Arvsavstående och möjlighet för kronofogdemyndigheten att utmäta arv

Alla besvarade frågor (98671)