Avsägelse av arv efter dödsfall

2021-06-30 i Arvsavstående
FRÅGA
Min mamma gick bort i november, och arvingar/dödsbodelägare är jag och min syster. Pga att min syster är hos Kronofogden stod mamma som ägare till min systers bil. Det finns inga tillgångar i dödsboet, däremot skulder som motsvarar hela bilens värde. Därför försöker nu min syster ändra med ägarskap och få Transportstyrelsen att godkänna ett ägarbyte av bilen som skulle motsvara att bilen inte beslagtas. Det är normalt sett mycket krångel med min syster, detta med bilen drar ut på tiden (och bouppteckning behöver snart skickas in), och vi har kommit överens om att jag inte vill sätta min namnteckning på bouppteckningen pga ev strul som kan efterfölja...Min fråga här är; vilken typ av dokument kan jag och min syster skriva där jag avsäger mig som dödsbodelägare och därmed inblandning i bouppteckning? Finns det någon mall vi kan gå efter/fylla i, eller vilken text/info behöver vara med (behöver det bevittnas etc) - eller måste ett sådant avtal skrivas av en jurist? Ska det sedan skickas till Skatteverket så att det blir dokumenterat att min syster står själv som dödsbodelägare?Tack på förhand för hjälp!
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Jag kommer besvara de uttryckliga frågor ni ställt avseende arvsavsägelse, men det bör noteras att dödsboets skulder även aktualiserar borgenärsrättsliga aspekter.

Avsägelse av arv efter dödsfall är inget som uttryckligen regleras i lag, för avsägelse innan se 17 kap. ärvdabalk (1958:637). Med detta sagt föreligger det dock inge förhinder för att avsäga sig från arv efter dödsfall. Avsägelsen måste senast göras vid bouppteckningsförrättningen och görs lättast genom att man till bouppteckningen bifogar en handling eller att du som avsäger dig arvet i bouppteckningen intygar din avsägelse.

Det föreligger inget krav på att en jurist upprättar avtalet eller at det behöver bevittnas. Kravet ligger istället att det ska ske skriftligen. Att anlita en jurist eller skaffa ett vittne till handlingen kan dock ge er en trygghet och tillit till handlingens giltighet.

Tack för din fråga och stort lycka till i framtiden!

Harald Myrenfors
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (349)
2021-10-04 Avstående av arv till förmån för brorsbarn.
2021-09-29 Skuldsatt, kan mina barn ärva istället?
2021-08-26 Vad krävs för ett giltigt arvsavstående?
2021-08-15 Överlåtelse av arv

Alla besvarade frågor (96428)