Avsägelse av arv

2019-03-11 i Arvsavstående
FRÅGA
HejMin svåger har skriftligt avsagt sig arvet efter sin mor. Han skrev också att han avsade sig all kontakt med henne. Kan han efter hennes död ändra sig och begära att stå som arvinge?Har hört att han inte kan avsäga sig 10% av arvet. Vill han inte ta emot det tillfaller de hans barn. Stämmer detta? Tacksam för snabbt svar då svärmor undrar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Såvida den skriftliga arvsavsägelsen är giltig (d.v.s. följt de formkrav som finns och inte heller är avtalsrättsligt ogiltigt) så kan han inte ändra sig efter hennes död och begära att få stå som arvinge. En sådan arvsavsägelse är oåterkallelig. Då avsägelsen skett innan moderns död så är ytterligare ett krav att avtalet är mellan din svåger och dennes mor för att det ska vara giltigt. Det får alltså inte vara ett avtal mellan din svåger och någon annan, (se Ärvdabalken 17 kap. 1-2§§).

Som du är inne på så kan en bröstarvinge, d.v.s. barn till den avlidne, dock inte avsäga sig hela sitt arv utan att få skälig ersättning eller att dennes barn/maka får egendom motsvarande laglotten (Ärvdabalken 17 kap. 2§). Laglotten är hälften av den arvslott som enligt lag tillkommer bröstarvingen/barnet (se Ärvdabalken 7 kap. 1§). Vad som är "skälig ersättning" ska bedömas med hänsyn till förhållandena då avsägelsen görs.

Det betyder med andra ord att om din svåger inte fått skälig ersättning vid arvsavsägelsen så kan han inte avsäga sig 50% av det arv han egentligen skulle få. Detta har hans barn rätt till.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Anja Bartholdsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (276)
2020-02-13 Arvsavstående och dödsbodelägares ansvar
2020-01-31 Kan man avstå sitt arv?
2020-01-30 Arvsavsägelse
2020-01-30 Vad händer om en bröstarvinge inte vill få ut sitt arv?

Alla besvarade frågor (77448)