Avsägande av arv

2018-01-10 i Arvsavstående
FRÅGA
Hej Kan man som barn avsäga sitt arv genom exempelvis ett kontrakt. Dvs så laglotten inte utfaller utan vid ex 2 barn så erhåller det ena barnet 100% av arvet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är fullt möjligt att avsäga sig sitt arv. Det innebär att arvet fördelas på arvlåtarens övriga arvingar. Har arvlåtaren två barn, varav ett av barnen avsäger sig sitt arv, får det andra barnet hela arvet. Avsägelsen ska överlämnas i skriftlig form till arvlåtaren. I vissa fall, t ex där arvet inte innefattar fastigheter, kan det däremot vara enklare att motta arvet för att sedan ge bort det i gåva till den man önskar.

Har arvlåtaren istället upprättat ett testamente till förmån för endast ett av barnen kan förfarandet se lite annorlunda ut. Skulle testamentet inkräkta på det andra barnets laglott, har denne rätt att påkalla jämkning av testamentet. Görs inte detta inom 6 månader från det att han delgivits testamente förloras rätten till laglott. Det innebär att ett barn, genom att inte påkalla jämkning av testamente, kan avstå från sin laglott och därmed bli arvslös.

Med vänlig hälsning,

Simon Wikström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (355)
2021-11-30 Avstående från arv till förmån för sin avlidne förälders efterlevande make
2021-11-19 Kan jag överlåta min arvslott till mitt syskon för att hindra utmätning?
2021-11-09 Kan särkullbarn avstå sitt arv?
2021-10-30 Arvsavstående och möjlighet för kronofogdemyndigheten att utmäta arv

Alla besvarade frågor (98546)