FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsavstående23/11/2015

Avsäga sig sin rätt till laglott

Kan man genom ett avtal avsäga sig sin laglott

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om arvlåtaren skrivit ett testamente kan man för att få ut sin laglott begära jämkning i testamentet. Om man inte gör detta inom sex månader efter det man erhöll testamentet har man förlorat sin rätt till laglott. Så om arvlåtaren testamenterat sin egendom till annan än dig behöver du bara låta det vara så ses det som att du avsäger dig laglotten.

Om det inte gäller ett testamente kan du ändå avstå från rätten till laglott genom att skriftligen hos arvlåtaren avsäga dig den, under vissa förutsättningar (se 17 kap 2 § Ärvdabalken).

Hoppas att det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Sanna WetterinRådgivare
Hittade du inte det du sökte?