Avsäga dig sekretess som är till för att skydda dig själv?

2021-03-16 i Sekretess
FRÅGA
Hej, enligt 35 kap. 1§ OSL. så ska den skydda enskilda från integritetskränkningar osv. Det är så att jag är den enskilda personen i ett fall där denna sekretess blivit aktuell, men jag vill inte ha det här skyddet. Kan jag avsäga mig det?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Regler om sekretess finns mycket riktigt i offentlighets- och sekretesslagen.

Syftet med lagen, i sin helhet, är att skydda den enskildes integritet samtidigt som detta ska balanseras med motstående intressen som till exempel behovet av insyn.

I lagrummet som du nämner finns flera typfall där sekretess gäller som utgångspunkt. Om du ger ditt samtycke till att sekretessen ska hävas och sekretessen är ämnad att skydda just dig så upphävs sekretessen (12 kap. 2 § första stycket OSL). Jag vet inte vad du har för skäl till detta men det är viktigt att samtycke föreligger "på riktigt". Du ska alltså förstå innebörden av ditt samtycke och vad det kan tänkas få för konsekvenser. Vidare måste du också ha lämnat ditt samtycke av fri vilja och utan några påtryckningar från andra personer. Hur gammal du är och vad för dignitet det är på uppgiften i fråga kan tänkas ha betydelse vid prövningen.

Det korta svaret på din fråga är alltså ja, du kan upphäva sekretessen i fråga.

Om du har fler frågor eller vill precisera din fråga närmre är du välkommen att ställa en ny fråga.

Vänligen,

Jack Wali
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?