Avsäga sig arvsrätten genom arvsöverlåtelse

2017-08-31 i Arvsavstående
FRÅGA
Kan jag avstå från min arvedel i ett testamente till vem jag vill? Hur går det till ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Kvarlåtenskapen efter en avliden person fördelas mellan dennes arvingar, vilket kan vara legala eller testamentariska arvingar. En arvinge som har rätt till kvarlåtenskap efter den avlidne kan avstå sin rätt antingen genom att överlåta den till någon annan eller genom att helt avsäga sig sin rätt till arvet. Jag ska kort gå igenom vilka olika sätt det finns att avhålla sig sitt arv.

Arvsavstående görs först då arvlåtaren har avlidit. Vid ett arvsavstående följer arvet den legala arvsordningen och går vidare till den avlidnes legala arvingar i rakt nedåtstigande led. Ett arvsavstående får alltså inte vara riktat till någon annan person än den avlidnes legala arvingar. En arvsavståendehandling lämnas in skriftligen till Skatteverket i samband med bouppteckningen.

Arvsavsägelse regleras i 17 kap 2§ ärvdabalken och görs då arvlåtaren fortfarande är i livet. Detta innebär att arvstagaren frånsäger sig sin del av arvet. Endast en myndig person kan avsäga sig arv och det görs genom att avsägelsen lämnas skriftligt till arvlåtaren. Resultatet av en arvsavsägelse är att mottagarens rätt till arv anses upphört och arvet ska istället fördelas mellan övriga arvtagare enligt den legala arvsordningen eller testamentet.

Arvsöverlåtelse innebär att en person som ska ta emot ett arv själv bestämmer vem som istället ska få ta del av arvet. Om överlåtelsen avser hela arvet träder mottagaren som den arvsberättigade pekar ut in som dödsbodelägare. I ärvdabalken saknas bestämmelser kring arvsöverlåtelse men benefika (= utan krav på motprestation) överlåtelser av arv har accepterats i praxis. En överlåtelse av arv kan även ske mot ersättning, så som försäljning eller byte. Om överlåtelsen sker före arvskiftet bedöms den dock ofta som ett arvsavstående. En överlåtelsehandling beträffande arv lämnas in till Skatteverket, läs mer om arvsöverlåtelse på Skatteverkets hemsida.

Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att återkomma!

Vänligen,

Beatrice Rälg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (355)
2021-11-30 Avstående från arv till förmån för sin avlidne förälders efterlevande make
2021-11-19 Kan jag överlåta min arvslott till mitt syskon för att hindra utmätning?
2021-11-09 Kan särkullbarn avstå sitt arv?
2021-10-30 Arvsavstående och möjlighet för kronofogdemyndigheten att utmäta arv

Alla besvarade frågor (97574)