Avsäga sig arvsrätt och skyldighet att ta hand om bouppdelningen

om jag avsäger mig arvsrätten blir jag ändå skyldig att ta hand om bouppdelningen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilka alternativ finns att göra sig av med sin arvsrätt?

Det framgår av 17 kap 2 § Ärvdabalken (ÄB) att man har rätt att avsäga sig sitt arv. Att avsäga sig arvet innebär i princip att arvet istället tilldelas övriga arvingar. Man kan som alternativ avstå arv. Det betyder att arvet istället tilldelas arvingarna till den som avstått arvet, det vill säga till dina eventuella barn. Ett tredje alternativ är att överlåta arvsrätten, vilket man kan göra till vem man vill.

Tänk på att upprätta någon form av skriftlig dokumentation angående att du vill avstå arvet. Din vilja att avstå arvet ska framgå tydligt. Dokumentet ska senare lämnas in till skatteverket, helst innan bouppteckningen.

Följden av att avsäga sig sitt arv

En arvinge kan avsäga sig sitt arv både efter och före dödsfallet. Avsäger man sig arvsrätten efter dödsfallet är man inte längre dödsbodelägare i dödsboet. Avsäger man sig arvsrätten innan dödsfallet räknas man inte längre som arvinge överhuvudtaget.

Vem är skyldig att ta hand om dödsboet?

Dödsboet ska förvaltas av arvingar och universella testamentstagare (personer som genom testamente har rätt till del av kvarlåtenskapen), dessa benämns tillsammans dödsbodelägare. Detta framgår av 18 kap 1 § ÄB. Dödsbodelägarna kan begära att förvaltningen av dödsboet istället ska utföras av en boutredningsman (19 kap. ÄB). Då åligger inget ansvar på dödsbodelägarna beträffande förvaltningen.

Dödsbodelägarna, eventuell boutredningsman och eventuell testamentsexekutor ska tillsammans utse två kunniga och trovärdiga gode män att förrätta bouppteckningen (20 kap. 2 § ÄB). Samtliga dödsbodelägare ska kallas till förrättningen.

Behöver man ansvara för bouppteckningen när man frånsagt sitt arv?

Enligt min bedömning har du ingen skyldighet att ansvara för bouppteckningen om du avsäger dig din arvsrätt innan bouppteckningen. Du kommer då inte ha rätt till arv och således inte räknas som dödsbodelägare.

Hugo Snöbohm HartzellRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsavstående? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”