Avsäga sig arv eller avstå arv till förmån för barn

Hej . Min halvbror har tyvärr avlidit i cancer. Vi är 4 syskonen kvar. 2 halvbrödrar som var hel bror med vår avlidne bror och 2 halv systrar. Min fråga är om jag avsäger mig arvet går det till mina barn? Ärver de samma jag skulle ärvt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

När man avsäger sig arv gör man det hos en person som fortfarande är i livet. Man avsäger sig rätt till arv skriftligen hos arvlåtaren. Vid arvsavsägelse är huvudregeln att avsägelsen även gäller mot dina barn, alltså att du avsäger även barnens arvsätt, 17 kap. 2 § 3 st ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K17P2S1). För att kringgå att även barnens arvsätt avsägs bör du i den skriftliga avsägelsen skriva så att det tydligt framgår att dina barn ska ärva i ditt ställe. Alltså att arvsavsägelsen endast gäller dig personligen, inte dina barn.

Du kan även avstå från arv, vilket torde bli aktuellt i ditt ställe. Avstående är en mindre ingripande handling, och då träder dina barn in i ditt ställe. Barnen delar då på den arvslott du har avstått. Även här bör du göra en skriftlig handling där det framgår att du avstår ditt arv till förmån för dina barn.

Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!

Vänligen,

Sarah SaajakariRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsavstående? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo