Avsäga rätt till syskons arv

Hej, min syster och jag hade en livlig diskussion om arvet efter henne när hon går bort. Vi är båda ca 70år och det finns ytterligare 3 syskon. Min syster har inga barn och inte gift.

Måste hon skriva ett testamente som fördelar arvet till övriga syskon och jag avstår? Jag vill inte ha hennes pengar om hon går bort före mig.

Mvh

Brorsan

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om du kan avsäga dig arvet efter din syster.

Syskon ärver om det inte finns barn, barnbarn eller föräldrar

I den första arvsklassen ingår barn och, om de har gått bort, deras barn (2 kap. 1 § ärvdabalken).

Finns det däremot inga sådana bröstarvingar, övergår rätten till arv till personerna i den andra arvsklassen, vilket är den avlidnes föräldrar eller syskon (2 kap. 2 § ärvdabalken). Syskonen ska då dela lika på arvet. Om något av syskonen har avlidit träder dess barn i dess ställe och delar lika på den delen.

Om situationen är sådan som du beskriver att, inklusive dig, har din syster fyra syskon som alla är i livet, ska ni fyra dela på arvet om inget särskilt förordnande görs.

Du kan avsäga dig din rätt till arv före arvlåtarens död

Om du inte vill ta emot något arv från arvlåtaren kan du avsäga dig rätten till arv. En sådan arvsavsägelse ska göras innan arvlåtarens död och ska göras skriftligen genom ett avtal med arvlåtaren (17 kap. 2 § ärvdabalken). Det kan även göras genom att du godkänner ett testamente. Det enda formkravet är att du skriftligen ska avsäga dig rätten till arv i ett avtal med arvlåtaren.

Du kan genom en arvsavsägelse inte bestämma vem som ska träda i ditt ställe, utan arvet fördelas då som om du inte hade funnits mellan övriga arvtagare.

Du kan avstå din rätt till arv efter arvlåtarens död

Har du inte gjort någon sådan arvsavsägelse om ditt syskon skulle gå bort kan du, efter arvlåtarens död, göra ett arvsavstående. Med ett arvsavstående kan en arvtagare avstå från hela eller delar av arvet. Arvet fördelas då bland de övriga arvtagarna som om du inte funnits. Ett sådant arvsavstående inges senast i samband med registreringen av bouppteckningen i en bilaga till Skatteverket.

Din syster kan testamentera bort din del av arvet

Det går även att testamentera bort ett syskons rätt till arv. Din syster kan då skriva i ett testamente att arvet ska fördelas mellan hennes övriga syskon eller någon annan. För att ett testamente ska vara giltigt finns vissa formkrav för att det ska vara giltigt. Dessa hittar du i 10 kap. ärvdabalken. För att ett testamente ska vara giltigt ska det:

- Upprättas skriftligen

- Inför två vittnen (som inte är närstående släktingar till testatorn eller under 15 år)

- Testatorn ska underteckna testamentet med de båda vittnena närvarande (vittnena behöver dock inte känna till själva innehållet i testamentet)

- Vittnena ska skriva under testamentet

- Vittnena ska förstå att det är ett testamente

Sammanfattning

Om du inte gör något kommer en del av arvet att tillfalla dig. Vill du inte ha arvet kan du avsäga dig din rätt till det genom ett skriftligt avtal med din syster. Din syster kan också upprätta ett testamente och där förordna om att arvet inte ska tillfalla dig. Du kan även efter din systers bortgång avstå från din rätt till arvet.

Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Vänligen,

Gustav ÖstlundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsavstående? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo