Avsäga arv utan att barn ärver?

Hej, min mor har en sommarstuga som jag och mina bröder kommer ärva när hon dör. Jag har dock inget intresse av sommarstugan och vill inte äga den. Jag vill dock inte belasta mina bröders ekonomi ifall de skulle behöva köpa ut mig. Kan jag avsäga mig arvet så att det inte tillfaller mig eller mitt barn?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Kort sagt är svaret att du kan avsäga dig arvet men inte bestämma vem som träder i ditt ställe. Du kan avsäga dig arvet både innan och efter din mors död men det finns vissa skillnader mellan alternativen. Sker det efter din mors död talar man inte om avsägelse utan avstående.

Avsäger du dig arvet innan din mors död är avsägningen inte giltig till den del avsägningen gäller din laglott (dvs hälften av ditt arv) men den gäller även mot ditt barn. Du kan avsäga dig även laglotten om du får skälig ersättning vid avsägandet, ersättningen ska motsvara laglotten vid tidpunkten för avsägelsen (ÄB 17:2).

Om du istället avstår arvet efter din mors död kommer ditt barn träda i ditt ställe. Du kan dock välja att avstå enbart från sommarstugan och ingen annan egendom.

Ett tredje alternativ kan vara att du inte avsäger eller avstår från arvet utan blir delägare till stugan med din bror. Du kan därefter låta honom använda den för eget bruk utan ersättning. Om din bror planerar att sälja eller hyra ut stugan kan detta alternativ bli mer komplicerat dock. Isåfall kan du istället ge bort din andel till honom så att han blir den enda ägaren. Risken med detta är att ditt barn hävdar att denna gåva egentligen är ett arvsavstående och att hen därmed ska ha rätt till andelen. Så vitt jag vet har denna fråga aldrig prövats av Högsta domstolen så jag kan inte säga om ditt barn skulle vinna en sådan tvist.

Jag hoppas du fått klarhet i din fråga och att något av alternativen fungerar för dig! Du är alltid varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Adam WinqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsavstående? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo