Avsäga arv till förmån för min dotter?

2021-06-30 i Arvsavstående
FRÅGA
Jag vill avsäga mitt arv från mina föräldrar till min dotter.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga så som att du vill avstå ditt arv till förmån för din dotter och hur du ska gå tillväga.

Före eller efter dina föräldrars bortgång?

Före

Om du vill avstå ditt arv till förmån för din dotter kan det göras både före och efter dina föräldrars bortgång. Om det görs efter föräldrarnas bortgång kan det göras antingen före eller efter bouppteckningen. Om du avstår arvet före dem avlider innebär det att när din dem avlider så träder din dotter i ditt ställe och blir då arvtagare. I en sådan situation är arvet skyddat mot andra som har anspråk riktade mot dig, exempelvis om du genomgår en konkurs vid tiden för dödsfallet.

Värt att notera här är dock att du inte kan bestämma vem som ska ärva i ditt ställe utan det bestäms av den legala arvsordningen. Det innebär att om du exempelvis är gift träder din partner i ditt ställe (3 kap. 1 § ärvdabalken), är du inte det blir det din dotter som träder i ditt ställe (2 kap. 1 § ärvdabalken). Har du flera barn delar de lika på arvet.

Efter

Om du avstår arvet efter dina föräldrars bortgång kan det göras antingen före bouppteckningen eller efter bouppteckningen men innan arvsskiftet. Görs det före bouppteckningen betyder det att din dotter blir dödsbodelägare istället för dig och att hon kommer att kallas till bouppteckningen. Om du avstår arvet efter bouppteckningen kommer din dotter att få arvet i och med arvsskiftet. Görs arvsavståendet efter bortgång utgör det även civilrättsligt en gåva och det får då inte samma skydd som om det gjorts före. Det innebär alltså att om du exempelvis genomgår en konkurs kan arvsavståendet återkallas.

Hur du ska gå tillväga

Väljer du att avstå från arvet innan arvlåtarens död innebär det juridiskt en arvsavsägelse. Detta görs skriftligen. Av handlingen måste det framgå att arvsavsägelsen inte ska gälla mot din dotter, annars gäller det även gentemot henne (17 kap. 2 § ärvdabalken).

Väljer du att avstå från arvet efter arvlåtarens död, gör du ett arvsavstående. Det här görs i samband med bouppteckningen i en bilaga till Skatteverket.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Olof Funke
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (347)
2021-08-26 Vad krävs för ett giltigt arvsavstående?
2021-08-15 Överlåtelse av arv
2021-08-03 Hur avsäger jag mig min rätt till arv?
2021-07-29 Skydda arv från utmätning?

Alla besvarade frågor (95870)