Avräkning vid skattepliktig inkomst från utlandet

FRÅGA
Hej.Min hustru, som är svensk medborgare och bosatt i Sverige, har ärvt skog och mark i Finland, som hon tänker att sälja. Att hon måste betala arvsskatt i Finland förstår vi, men måste hon även betala skatt i Sverige på vinsten av försälningen. Om så är fallet kan hon då yrka avdrag för arvsskatten.Hälsning Ulf
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Enligt inkomstskattelagen är hon på grund av sin bosättning i Sverige obegränsat skattskyldig här. Detta innebär att hon måste betala skatt på inkomster även från utlandet. För att lindra denna dubbelbeskattning finns möjlighet till avräkning enligt avräkningslagen. Man brukar här tala om att avräkning högst får ske inom det så kallade spärrbeloppet som räknas ut enligt följande:

Utländska inkomster/Inhemska + utländska inkomster x total svensk skatt = Spärrbeloppet.

Spärrbeloppsberäkningen ska göras som om inte avdrag för den utländska skatten har gjorts.

Avräkningsbart belopp är upp till spärrbeloppet, men om den betalda skatten i andra staten är lägre medges inte avräkning med ett högre belopp än den betalda skatten, 2 kap. 8-9 §§ AvrL.

Reglerna kring detta är ganska komplicerade och blir svåra att förklara utan att få exakta siffror av dig. Jag föreslår att du kontaktar skatteverket med din fråga eller återkommer hit med exakta siffror!

Vänligen,

Ronny Hussein
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll