Avräkning enligt det nordiska skatteavtalet

FRÅGA
Hej! Vi 4 Svenska syskon har ärvt en "aktielägenhet" i Finland av vår styvmor, också bosatt i Sverige sedan 1976 . Denna har endast fungerat som övernattningslägenhet vid resor, ej bostad. Har fått flera motstridiga svar om beskattning, arvsskatt, reavinst eller inte. Dödsboet är ännu oskiftat. Vi vill sälja lägenheten.Delade meningar om det är "fast egendom" eller inte t.ex. Vi vill såklart inte bli dubbelbeskattade.
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

För det första skulle jag vilja påpeka att ni, från och med att ni är bosatta i Sverige, är obegränsat skattskyldiga här i landet. Detta innebär att Sverige har ett skatteanspråk för alla era inkomster, både här och i utlandet.

För det andra skulle jag vilja förklara att frågan om dubbelbeskattningen regleras av det nordiska skatteavtalet, vilket du hittar här. Realisationsvinsten regleras i artikel 13. Huruvida Finland har ett beskattningsanspråk på realisationsvinsten beror på hur den finska lagstiftningen juridiskt reglerar frågan om "aktielägenhet". Trots att jag inte kan prata om den finska lagstiftningen, kan jag ändå lyfta fram att det finns de två följande möjligheterna:

Om Finland inte får beskatta realisationsvinsten så betalar ni skatt enbart i Sverige.

Om Finland får beskatta realisationsvinsten så får ni avräkning från den svenska skatten av den skatt som betalas i Finland. Detta regleras i avtalet i artikel 25.6.a. I praktiken är det i sådana fall den högsta skattesatsen som gäller.

När det gäller frågan om arvsskatt så finns den inte längre i Sverige, följaktligen blir utdelning till delägarna vid skiftet skattefri.

Jag hoppas att ni fått svar på er fråga!

Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Med vänliga hälsningar,

Sotirios Apostolou
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll