FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt13/01/2022

Avlyssning av mobiltelefon - vem tar beslut och rätt till information.

Läste att det krävs domstolsbeslut att få avlyssna mobiltelefon..Vilken domstol utfärdar dessa beslut?

Om jag som privatperson misstänker att jag avlyssnas,var och hur kan jag få reda på om sådant domstolsbeslut utfärdats i mitt fall?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Avlyssning av mobiltelefon faller in under hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och regleras i rättegångsbalkens (RB) 27de kapitel.

Vem som beslutar om avlyssning av elektronisk kommunikation:

Det stämmer att det krävs ett domstolsbeslut för att polisen ska få avlyssna en mobiltelefon (27 kap. 21 § RB). Det är allmän domstol som prövar detta. Om det kan befaras att det skulle medföra en fördröjning av väsentlig betydelse för utredningen att vänta på ett domstolsbeslut till hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation får dock tillstånd till avlyssning ges av åklagaren i väntan på domstolens beslut (27 kap. 21a § RB).

Vem kan bli avlyssnad:

Vem som helst kan inte bli utsatt för avlyssning av elektronisk kommunikation utan det krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda. Du måste vara skäligen misstänkt för ett brott och det måste vara av synnerlig vikt för utredningen att din mobil avlyssnas (27 kap. 20 § första stycket RB).

Skäligen misstänkt innebär att det finns både konkreta och objektiva omständighet som talar får att du begått det brott du är misstänkt för. Om du är skäligen misstänkt för ett brott är polisen skyldig att meddela dig om det. Därmed kan du då bli medveten om att din mobil kan komma att avlyssnas.

Det brott du misstänks för måste även föreskriva straff på fängelse i minst två år alternativt måste det med tanke på omständigheterna antas att straffvärdet för brottet kommer bli högre än två år (27 kap. 18 § andra stycket RB).

Du kan bli avlyssnad även om du inte är skäligen misstänkt för ett brott om polisen misstänker att det finns en påtaglig risk för att du kommer begå ett grövre brott, till exempel brott mot Sveriges säkerhet eller terroristbrott.

Tänk också på att du kan bli avlyssnad om du har ett mobilsamtal med någon som uppfyller förutsättningarna ovan.

Rätt att bli informerad:

Om du har blivit utsatt för avlyssning så får du reda på detta i efterhand (27 kap. 31 § första stycket RB). Därmed har du sannolikt inte blivit utsatt för avlyssning om du inte blivit meddelad om detta. Det finns dock undantag. Om uppgifterna som framkommer i samtalet som avlyssnas är sekretessbelagda eller om det handlar om ett mycket allvarligt brott måste polisen inte informera att du blivit avlyssnad (27 kap. 33 § RB).

Avslutningsvis:

Om du vet att du inte begått ett brott och att du inte heller pratat i telefon med någon som begått ett brott så har polisen sannolikt inte lyssnat på dina samtal.

Hoppas du fått svar på din fråga. Om du har några fler funderingar utöver det får du gärna kontakta Lawline på nytt!

Vänligen,

Elin HolzhausenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo