Avlyssning av advokatsamtal

2021-04-18 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Fråga om s.k. "fri bevisprövning". I 27 kap. 22 § rättegångsbalken står det att hemlig teleavlyssning inte får ske av telefonsamtal mellan en misstänkt och hans försvarare. Framkommer det under avlyssningen att det är fråga om en sådan kommunikation ska avlyssningen avbrytas. Upptagningar och uppteckningar ska vidare omedelbart förstöras. Jag undrar vad som händer om polisen trots nämnda bestämmelse olovligen spelar in ett telefonsamtal mellan den misstänkte och hans försvarare och med med hänvisning till principen om fri bevisprövning åberopar inspelningen som bevis i en huvuförhandling. Ska rätten i sådana fall avvisa bevisningen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Som du beskriver ovan så ska den typen av avlyssning avbrytas omedelbart, om det framkommer att telefonsamtalet sker mellan den misstänkte och hans advokat . Polisen är skyldig att se till att de samtal som tagits upp på band eller annan teknisk upptagning i sådana fall omedelbart förstörs. Om advokaten skulle vara misstänkt för ett brott, innebär paragrafen dock inte något hinder mot att avlyssna denna, om förutsättningarna för avlyssning i övrigt är uppfyllda.

Vad gäller att avvisa bevisning, så regleras detta i 35 kap 7 § RB, och detta sker under följande förutsättningar.

om den omständighet som en part vill bevisa är utan betydelse i målet,om beviset inte behövs,om beviset uppenbart skulle bli utan verkan,om bevisningen med avsevärt mindre besvär eller kostnad kan föras på annat sätt, ellerom beviset trots rimliga ansträngningar inte kan tas upp och avgörandet inte bör fördröjas ytterligare

Jag kan inte uttala om någon av dessa avvisningsgrunder är tillämpliga eftersom jag inte känner till omständigheterna i fallet. Men detta bör tas upp som en invändning av försvaret, sen är det upp till domstolen att bedöma i vilken utsträckning de vill beakta bevisning.

Hoppas du fick svar på frågan

Aya Alwan
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (395)
2021-09-30 Bevisprövning vid fortkörning.
2021-09-30 Hur värderar domstolen bevis?
2021-09-28 Vad har ett erkännande för betydelse i brottmål?
2021-09-28 Får part ut ljudupptagning av vittnesförhör efter slutdelgivning?

Alla besvarade frågor (96503)